On Thu, 12 Aug 1999, Jacobo Tarrio wrote:

> > Mando as traduccións do hello 1.3.22 e do grep 2.2f.
>  Do hello enviache-lo POT sen traducir... :-m

        Tonto de min ;-)

Saudos

Chema

e-mail -- mailto:j...@mundivia.es
WEB ----- http://personales.mundivia.es/jmcc

Attachment: hello-1.3.22_gl.po.bz2
Description: Binary data

Responderlle a