Mándovo-la traducción do gedit e de Electric Eyes a galego. Non
traducín o de "Electric Eyes" porque é nome propio en non era plan :)

        A de gedit parece que non funciona :-? Será que teñen cascado o
soporte de internacionalización? E que foron 40 minutos (ese) e non me fai
gracia saber que perdín o tempo, sobre todo cos exames ahí ó lado... 

Saudos!
--
  _
 /_) \/ / /  email: mailto:r...@mundivia.es
/ \  / (_/   www  : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: gedit.gl.po.gz
Description: Binary data

Attachment: ee.gl.po.gz
Description: Binary data

Responderlle a