On Mon, 6 Sep 1999, Jose Dapena wrote:

> >   Hehehe... ben pensado, pero de feito, este diccionario "soporta"
> > varias normativas.
>    ¿Un diccionario portable? ;-) Pois xa sabes, pon a referencia
> completa (ISBN, Autor, Título, ...).

    A ver, un extracto do prefacio (copiado literalmente):

    "Este Dicionário vai destinado para ser utilizado por todos os
galegos, sexa cual for a ortografia ou norma que sigan. E valido para
aqueles que se dicen seguidores de unha norma 'oficial', xa que o léxico -
que é o esencial de un dicionário - é galego, pois para o léxico non há
norma que valla. Alén diso, tal e como estamos a camiñar, por muito que
digan e afirmen, hoxe non existe negun dicionário normativo: nen dos
primeiros que saíron nen dos últimos. Nengun deles se adapta a esas
normas, nen a esoutras que van saindo misteriosamente a medida que pasan
os dias. (...) E válido tambén para os que defenden a chamada normativa de
concórdia; é valido, outrosi, para os que defenden, con critério máis
racional, unha ortografía histórico-etimolóxica, pois vocábulo que varia
na escrita ten entre paréntese a ortografía correspondente (...)"

    Como di aquí, as palabras que varían dunha normativa a outra
aparecen entre parénteses, así que está bastante completo.

    E os datos:

    "Dicionário da língua galega", Isaac Alonso Estravís
    Editorial Sotelo Blanco
    ISBN 84-7824-226-0

    Lémonos
                        /--------------\
    email:bert...@yahoo.com        -= Alberto García =-
    http://www.cryogen.com/berto      \--------------/
    Clave pública PGP disponible


--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a