Rubén escribíanos o 22 de Sep de 1999:

>    Xa de paso mando a traducción de gnome-admin adxunta.

    Sinto, Roberto, de verdade, pero teño que manda-lo parche :-P A
próxima vez non mandarei nada ata que esté todo ben feito.

-- 
"...e tra-lo "milagro" temos un lote de novos seguidores da iglesia
 _
 /_) \/ / / email: mailto:r...@mundivia.es
/ \ / (_/  www : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: parche.gz
Description: Binary data

Responderlle a