>Respecto das dubidas linguísticas: 

>>   (Xa que estamos, outra dúbida. ¿Cando hai que poñer "i" no lugar
>> de "e"? ¿Algunha vez, nunca?)
>
>Sacado do Dicc. de dúbidas da lingua (galaxia) 
>
>i: a conxunción copulativa é sempre e.(...) Graficamente representaremola 
>sempre e, ...
>

O cal é unha incoherencia, pois "E era moi bo..." é unha cacofonía similar 
ó feito de en español dicir "el agua" en vez de "la agua", que non e un 
sustantivo
masculino, senon que emprega o artigo masculino para evitar a superposición dos
fonemas, por eso penso que aínda que diga "graficamente representarase sempre 
como e"
debería dicir explicitamente "aínda que na fala estea permitido empregar i",
que supoño que non o di.

>Por certo este dicc. é moi recomendable.
>

Supoño que para empregar a regla oficial como un fanático si.


--
####################################
#      X. X. G. D.      #
# (Phoenix sp.)->(Bubo oficcinalis)#
# e-mail: infjg...@ucv.udc.es   #
#     Outro.: xu...@usa.net  #
#     http://capoeira.tsx.org #
####################################


--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a