Julio jose Gomez Diaz wrote:
> 
> >O día 29/Sep/1999, Julio jose Gomez Diaz escrib> >
> >> O cal é unha incoherencia, pois "E era moi bo..." é unha cacofonía similar
> >
> >    Ben, pero pódese pensar tamén que ese tipo de expresións non teñen 
> > moito
> >lugar no galego :-) Quero dicir que o uso de "i" ven moitas veces dado por 
> >usar
> >expresigalegas. Por exemplo: o que ti dis aí quedaría mellor
> >dito como "E ben bo que che era".
> 
>     Non estou de acordo en que __neste__ caso o significado sexa idéntico.
> 

e eu tampouco.

> >
> >    Aínda así, que se tome isto só coma unha opinión, non como un dato
> >científico :-) Eu creo que antes de usar "i" (que non escoito nunca na boca 
> >dos
> >meus parentes máis galego falantes, que levan falando galego desde sempre e 
> >que
> >son os que eu tomo de referencia nisto :-)) o que se debería facer
> >outras expresións máis acordes co galego. Repito: opinión personal :-)
> 
>     Totalmente de acordo en todo o parágrafo, tanto no de cales son
> as referencias a tomar, e no de non facer traduccións automáticas senon
> cambio de expresións e de construccións gramaticais mesmo. Unha traducción
> palabra a palabra entendémola por que entendemos o español ou somos
> falantes en casteln galego falante aínda que a entenda non a
> percibe como pertencente á propia fala.
> 
>     Coincido contigo.

iso do "i" é incorrecto. eu por exemplo dígoo ("i eu tamén quero").
depende da zona da que esteamos falando, dalgún xeito é semellante ao
seseo, gheada, zonas de te/che, ... eu por exemplo digo "mau" e "chau"
no canto de mao/man e chao/chan; non fago gheada e uns parentes que
viven a tan só uns 20 km si, etc. eu SI que teño escoitado o "i" en
galegofalantes de toda a vida con antergos galegofalantes tamén.

no de traducir, non se trata de "cambiar expresións e construccións
gramaticais", é que iso é realmente traducir. traducir é dicir o mesmo
pero en outro idioma. se estamos a falar dun texto, traducir é dicir o
mesmo que di o texto pero noutro idioma, e non se pode falar de
traducir se se está traducindo palabra por palabra. o de traducir
palabras en todo caso é bo para facer diccionarios, nada +. estou
dacordo por suposto, só fago unha matización ;)

> Un saúdo.
> 
> --
> ####################################
> #      X. X. G. D.      #
> # (Phoenix sp.)->(Bubo oficcinalis)#
> # e-mail: infjg...@ucv.udc.es   #
> #     Outro.: xu...@usa.net  #
> #     http://capoeira.tsx.org #
> ####################################


aburinho!!

CrEqUe <cre...@futura.interbook.net>--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a