Hola

Acabo de traducir gv ó galego, ben non todo, faltanme tres ou catro cousas.
Mándovos un ficheiro de recursos X, podedes copialo no .Xdefaults ou 
mellor poñelo en /usr/X11R6/lib/X11/gl_ES/app-defaults/ o nome que ten que 
ter é GV . Si optades por esta última opción debedes poñer LANG=gl_ES
Sempre que usedes Xfree86 :-)

As cousas que faltan acabareinas cando me conteste o autor a un par de 
preguntas. :-)

Estou a recoller información sobre os recursos X, se algún de vos 
controla, decirmo. Cando teña algo definitivo intentarei facer un 
pequeno texto que explique como funcionan.

Xaquin

------ cortar aquí ----------

!GV galego versión alpha

GV*infoPopup.title:           Mensaxes GhostScript 
GV*infoPopup.geometry:         +50+50

!##### Dialog Popup

GV*dialogPopup.title:          Diálogo
GV*dialogPopup*message.internalHeight: 2
GV*dialogPopup*message.internalWidth:  8
GV*dialogPopup*defaultDistance:     2

!##### Note Popup

GV*notePopup.title:           Mensaxe
GV*notePopup*message.internalHeight:  6
GV*notePopup*message.internalWidth:   8

!##### Confirm Popup

GV*confirmPopup.title:         Confirmación
GV*confirmPopup*Label.internalHeight:  6
GV*confirmPopup*Label.internalWidth:  8

!##### OptionsSetup Popup

GV*optionfsPopup.title:         Opcións de selección de ficheiro
GV*optionfsPopup*defaultDistance:    2
GV*optionfsPopup*Text*leftMargin:    8
GV*optionfsPopup*filters.Margin:    8
GV*optionfsPopup*dirs.Margin:      8
GV*optionfsPopup*filters.height:    120
GV*optionfsPopup*dirs.height:      120

!##### OptionsGS Popup

GV*optiongsPopup.title:         Opcións de Ghostscript
GV*optiongsPopup*defaultDistance:    2
GV*optiongsPopup*Text*Margin:      5

!##### OptionsGV Popup

GV*optiongvPopup.title:         Opcións gv

!##### OptionsSetup Popup

GV*optionsetupPopup.title:       Opcións configuración
GV*optionsetupPopup*defaultDistance:  2
GV*optionsetupPopup*Text*leftMargin:  8
GV*optionsetupPopup*scales.Margin:   8
GV*optionsetupPopup*scalesFrame.forcedWidth:  230
GV*optionsetupPopup*mediasFrame.forcedWidth:  240
GV*optionsetupPopup*mediasFrame.forcedHeight:  400

!##### Panner

GV*pannerFrame.frameType:        sunken
GV*pannerFrame.hSpace:         0
GV*pannerFrame.vSpace:         0

GV*panner.background:          gray65
GV*pannerFrame.shadowWidth:       1
GV*pannerFrame.topShadowPixel:     gray90
GV*pannerFrame.bottomShadowPixel:    gray40
GV*panner.width:            50
GV*panner.height:            50

GV*slider.background:          gray78
GV*slider.shadowWidth:         1
GV*slider.topShadowPixel:        gray90
GV*slider.bottomShadowPixel:      gray40


!##### Miscellaneous

GV*stateButton*menu*leftMargin:     20
GV*orientationButton*menu*leftMargin:  20
GV*pagemediaButton*menu*leftMargin:   20
GV*scaleButton*menu*leftMargin:     20
GV.control.prevPage*internalHeight:   4
GV.control.nextPage*internalHeight:   4
GV*locator*internalHeight:       3
GV.control.Button*internalWidth:    0

!################################################
!##### Labels
!################################################

GV*cancel.Label:            Cancelar
GV*dismiss.Label:            Anular
GV*apply.label:             Aplicar
GV*copyright.Label:           Copyright
GV*quit.Label:             Sair
GV*fileButton.Label:          Ficheiro
GV*open.Label:             Abrir ...
GV*reopen.Label:            Reabrir
GV*update.Label:            Actualizar
GV*printAllPages.Label:         Imprimir documento ...
GV*printMarkedPages.Label:       Imprimir páxinas marcadas ...
GV*saveAllPages.Label:         Grabar documento ...
GV*saveMarkedPages.Label:        Grabar páxinas marcadas ...
GV*stateButton.Label:          Estado
GV*stop.Label:             Parar interprete
GV*dsc.Label:              Respetar a estructura do documento
GV*eof.Label:              Ignorar EOF
GV*antialias.Label:           Suavizado
GV*watchFile.Label:           Ver ficheiro
GV*showTitle.Label:           Amosar título
GV*pixmap.Label:            Backing Pixmap
GV*size.Label:             Redimensionamento automático
GV*watch.Label:             Ver ficheiro
GV*optionsgv.Label:           Opcións gv...
GV*optionsfs.Label:           Opcións de selección de ficheiro ...
GV*optionsgs.Label:           Opcións de Ghostscript ...
GV*optionssetup.Label:         Opcións de configuración ...
GV*pageButton.Label:          Páxina
GV*next.Label:             Seguinte
GV*show.Label:             Refrescar
GV*prev.Label:             Previo
GV*center.Label:            Centrar
GV*pageButton*current.Label:      Cambiar marca
GV*pageButton*even.Label:        Cambiar marcas pares
GV*pageButton*odd.Label:        Cambiar marcas impares
GV*pageButton*unmark.Label:       Quitar marcas
GV*processButton.Label:         \ procesando
GV*mark.Label:             Marcar
GV*prevPage.Label:           <<
GV*nextPage.Label:           >>
GV*unmark.Label:            Borrar marcar
GV*automatic.Label:           Automático
GV*portrait.Label:           Retrato
GV*landscape.Label:           Apaisado
GV*upsidedown.Label:          Boca arriba
GV*seascape.Label:           Seascape
GV*swap.Label:             Swap Landscape
GV*toggleCurrent.label:         Cambiar marca
GV*toggleEven.label:          Cambiar marcas pares
GV*toggleOdd.label:           Cambiar marcas impares
GV*unmarkAll.label:           Sacar marcas
GV*printAll.label:           Imprimir todas
GV*printMarked.label:          Imprimir as marcadas
GV*saveAll.label:            Grabar todas
GV*saveMarked.label:          Grabar as marcadas
GV*openFile.label:           Abrir
GV*redisplay.label:           Refrescar
GV*updateFile.label:          Actualizar ficheiro
GV*checkFile.label:           Comprobar ficheiro

GV*filters.label:            Filtros
GV*dirs.label:             Directorios
GV*button1.label:            Cancelar
GV*button2.label:            Abrir ficheiro
GV*rescan.label:            Resfrescar Directorio
GV*screenSizeLabel.label:        Tamaño de pantalla (mm)

GV*versionPopup*versionDone*label:   Anular
GV*dialogPopup*cancel.label:      Cancelar
GV*notePopup*done.label:        Feito

GV*confirmPopup*cancel.label:      Cancelar
GV*confirmPopup*done.label:       Sair
GV*save.label:             Grabar

GV*optiongvPopup*mediaLabel.label:   \ tamaño do papel \ 
GV*optiongvPopup*fmediaLabel.label:   Valor por defecto
GV*optiongvPopup*orientLabel.label:   \   Orientación  \ 
GV*optiongvPopup*forientLabel.label:  Valor por defecto
GV*optiongvPopup*magLabel.label:    Escala
GV*optiongvPopup*antialias.label:    Suavizado
GV*optiongvPopup*respectDSC.label:   Respetar DSC
GV*optiongvPopup*eof.label:       Ignorar EOF
GV*optiongvPopup*autoResize.label:   Tamaño variable
GV*optiongvPopup*swapLandscape.label:  Swap Landscape
GV*optiongvPopup*scalesLabel.label:   \  Escala \ 

GV*miscmenuLabel.label:         Entradas do menu Misc
GV*magmenuLabel.label:         Entradas do menu Mag
GV*mediasLabel.label:          Tamaño do medio
GV*confirmLabel.label:         Confirmar saida
GV*misc.label:             Miscelaneo
GV*scrolling.label:           Scrolling inverso
GV*eyeGuide.label:           Scrolling Eye Guide
GV*confirmPrint.label:         Confirmar imprimir
GV*uncompressLabel.label:        Descomprimir
GV*autoCenter.label:          Autocentrado
GV*printCommandLabel.label:       Orden de imprimir
GV*scratchDirLabel.label:        Directorio temporal
GV*saveDirLabel.label:         Directorio de grabado
GV*scalesLabel.label:          Escalas
GV*scaleBaseLabel.label:        Base de escalas

GV*safer.label:     Safer
GV*quiet.label:     Quiet
GV*defaults.label:   Valores por defecto
GV*scanLabel.label:   Escanear PDF
GV*convLabel.label:   Convertir PDF
GV*gsLabel.label:    Interprete
GV*x11devLabel.label:  Dispositivo
GV*x11alphadevLabel.label:   Dispositivo suavizado
GV*argumentsLabel.label:    Argumentos

GV*filtersLabel.label:         Filtros de selección de ficheiros
GV*dirsLabel.label:           Directorios de seleción de ficheiros
GV*filterLabel.label:          Filtro por defecto

GV*miscMenu.update.label:        Actualizar ficheiro
GV*miscMenu.redisplay.label:      Refrescar
GV*miscMenu.stop.label:         Parar Interprete
GV*miscMenu.toggle_current.label:    Cambiar marca
GV*miscMenu.toggle_odd.label:      Cambiar marca impares
GV*miscMenu.toggle_even.label:     Cambiar marca pares
GV*miscMenu.unmark.label:        Eliminar marcas 
GV*miscMenu.print_all.label:      Imprimir todas
GV*miscMenu.print_marked.label:     Imprimir marcadas
GV*miscMenu.save_all.label:       Grabar todas
GV*miscMenu.save_marked.label:     Grabar marcadas
GV*antialias.Label:           Suavizado
--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a