Pois ben, con esta mensaxe vai un script para envia-los POs que vaiades
facendo, ao robot do Proxecto Libre de Traducción. Por suposto, o robot só
vai acepta-los POs que teñan un POT correspondente, e que proveñan de
traductores listados. De tódolos xeitos, enviar un PO ao robot pode servir
para probalo e correxirlle os erros.

 Recordade que para que se vos asigne un paquete no TP debedes avisarme a
min ou ao coordinador <translat...@iro.umontreal.ca>.

 O emprego do script é moi sinxelo :) Primeiro tende-lo voso PO, en formato
de texto ou comprimido con gzip (non con bzip2), e escribides:

./enviar-po nome-do-ficheiro.po

 Isto envía o PO empregando o enderezo por defecto. Se queredes que sexa
outro o enderezo empregado, escribides:

./enviar-po nome-do-ficheiro.po ender...@alternativo.es

 Espero que sexa útil :-)

-- 

  Tarrío                     Fidonet: 2:348/102.11
(Compostela)
#!/bin/sh

#  Enviar POs ao TP-Robot, versión 1
#  Copyright (C) 1999 Jacobo Tarrío Barreiro
#
#  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program; if not, write to the Free Software
#  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

function axuda
{
    echo "$1 nombre-fichero.equipo.po [ enderezo@de.correo ]"
    echo
    echo "Este comando envía o ficheiro de traducción .PO indicado ao robot"
    echo "do Proxecto de Traducción de GNU, empregando o correo 
electrónico."
    echo
    echo "Se se desexa empregar un determinado enderezo de correo 
electrónico,"
    echo "indíqueo despois do nome do ficheiro."
}

function testaddr
{
    if (echo $1 | egrep '^[-a-zA-Z0-9_.]+(\@[-a-zA-Z0-9_.]+)?$') >/dev/null 
2>/dev/null
    then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

MAILADDR=''
ROBOTADDR='translat...@iro.umontreal.ca'
ROBOTHEADER='TP-Robot'
SENDMAIL='/usr/sbin/sendmail'
SENDMAILOPT=''

if [ "$1" == "" ]
then
    axuda $0
    exit 1
fi

if [ ! -f "$1" ]
then
    echo "$0: $1: o ficheiro non existe (ou non é un ficheiro)"
    exit 1
fi

POFILE=$1

if [ "$2" == "" ]
then
    if [ "$MAILNAME" == "" ]
    then
        MAILADDR=""
    else
        MAILADDR=$MAILNAME
    fi
else
    MAILADDR=$2
fi

if [ "$MAILADDR" "!=" "" ]
then
    if testaddr $MAILADDR
    then
        :
    else
        echo "$0: $2: enderezo incorrecto"
        exit 1
    fi
else
    echo "$0: Aviso: enderezo non especificado"
fi

TMPFILE=`mktemp ${POFILE}.XXXXXX`

echo "To: $ROBOTADDR" > $TMPFILE
if [ "$MAILADDR" "!=" "" ]
then
    SENDMAILOPT="-f $MAILADDR"
    echo "From: $MAILADDR" >> $TMPFILE
fi
echo "Subject: $ROBOTHEADER $POFILE" >> $TMPFILE
echo "" >> $TMPFILE

uuencode $POFILE $POFILE >> $TMPFILE

$SENDMAIL -t $SENDMAILOPT < $TMPFILE

rm $TMPFILE

Responderlle a