olá:

debido principalmente ao desexo do autor (que seguramente vos sona o seu
nome) ... lede isto ...


aburinho!!

___________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo (CrEqUe) <cre...@futura.interbook.net>

GzLiNuX - Documentación de GNU/Linux en galego [http://gzlinux.dhs.org]
GLUG - Grupo de Usuari@s Galeg@s de Linux [http://www.glug.es]
k0me & C what GNU can do 4 U!! [http://www.gnu.org]
--- Begin Message ---
Ola a tod@s:

Preocupado pola falta de software en galego, e albiscando unha solución,
escribin un artigo do cal incluo a continuación parte da introdución. O
artigo
enteiro pode-se atopar na seguinte páxina:
http://members.xoom.com/RamonFlores/PARADISO/Computadores-galegofonos.html

Son benvidas todas clase de comentários, suxeréncias, críticas, etc. Sei
que nesta rolda as ideas expostas neste artigo non son novas, mais
quixera facelo circular por outros foros, en plan "evanxelista", e
gostaria coñecer as vosas opinións.

 

###########   COMPUTADORES GALEGÓFONOS    #################

 Hai anos que os computadores entraron nas nosas vidas, e non semella
que
vaian abandonar-nos nun futuro próximo, senón ás avesas facer-se cadora
máis
omnipresentes, seguindo o mesmo carreiro que muitos outros aparellos
modernos.
Agora ben, a diferenza doutros trebellos, estes poden "falar" connosco,
mais
seica non entenden a nosa língua; primeiro falaban inglés, logo
pasaron-se ao
castelán mais o galego costa-lles. Non parece que este feito preocupe
excesivamente nen as nosas autoridades linguísticas, nen as
organizacións que
defenden o galego. E penso eu, se cadra por que paso várias horas ao dia
diante dun deses aparellos, que cumpre  prestarmos-lle a atención que
merece.
A incapacidade de comunicar-nos en galego cos computadores atenta contra
os
nosos direitos linguísticos, ao nos obrigar a empregar de seguido unha
língua
quen non é a nosa, sendo ademais unha nova arma para o arsenal dos que
atacan
o galego pola sua suposta "falta de utilidade".

  Nun mundo dominado polo software proprietário, onde os copyrights
impiden
que os usuários poidamos adaptar o software ás nosas necesidades, e onde
a
falta de competéncia da lugar a que os pequenos mercados sexan
ignorados, o
futuro do software en galego é certamente precário. Afortunadamente para
nós,
é para muitos millóns doutras persoas pois a nosa situación non é nen
muito
menos única no mundo, as cousas estan a cambiar. O software libre está a
revolucionar o mundo da informática, traendo non xa unha refolada de ar
fresco, senón un auténtico furacán liberador.

   O software libre, tamén coñecido como software de fonte aberta,
permite
entre outras cousas traducir os programas, e representa hoxe en dia unha
alternativa viábel ao software proprietário, con independéncia da
língua, mais
no caso galego representa, na miña opinión, a mellor alternativa. As
nosas
autoridades poderian aproveitar esta ocasión para, fornecendo software
en
galego á cidadania, demostrar o seu interese pola nosa cultura. Mais o
mellor
de todo é que neste caso as autoridades non son imprescindíbeis, ainda
que
loxicamente poden facilitar muito a tarefa.

  A tradución de software libre é normalmente unha tarefa tecnicamente
sinxela, e de feito xa existen vários programas traducidos ao galego.
Caso de
que o leitor/a teña interese en comunicar-se en galego co seu
computador, pode
facer-se unha idea na seguinte páxina
 http://members.xoom.com/RamonFlores/PARADISO/Monte_Nebo.html
onde se mostran algunhas imaxes capturadas do meu.

------------------------------------------------------------------------
*************************************************************************
Proxecto de documentación de GNU/Linux en galego [http://gzlinux.dhs.org]
*************************************************************************

------------------------------------------------------------------------
Want to send money instantly to anyone, anywhere, anytime?
You can today at X.com - and we'll give you $20 to try it!  Sign 
up today at X.com.  It's quick, free, & there's no obligation!
http://click.egroups.com/1/332/3/_/189875/_/946990808

eGroups.com Home: http://www.egroups.com/group/gzlinux/
http://www.egroups.com - Simplifying group communications
--- End Message ---

Responderlle a