On Tue, 29 Feb 2000, Manuel A. Fernandez Montecelo wrote:

> ________________________________________________________________________
> COMO SÓ CHEGOU A GZLINUX, REENVÍOO A GLUG E GPUL-TRADUCCIÓN ... AGARDO
> QUE VOS INTERESE ... ;))) EN BREVE, MÁIS NOVAS SOBRE ISTO ...
> ________________________________________________________________________
> 
> > Hola a todos!
> > 
> >     Pois ben para os que pensabades que o Percebe linux era un proxecto
> > morto ou zombie, pois aqui chego eu para sacalo a vida. ( A que parece
> > mentira e Creque).
> > 
> > * Que é Percebe LiNUX
> >     Percebe linux é un grupo de pirados que pretende facer unha
> >     minidistribución de LiNUX en galego a idea e que ocupe un
> >     disco (despois se a cousa funciona añadiriase un add-on con
> >     x-window) e sexa capaz de funcionar en sistemas sen disco duro
> >     e con moi pouca memoria (o sistema no que estou escribindo agora
> >     ten tan so 4 Megas)
> > 
> > * Que vai ter Percebe LiNUX
> >     O percebe en principio vai ter o seguinte , isto esta aberto a
> >     discusion:
> >     O sitema basearase na libc5 , xa que a libc6 ou glib e un autentico
> >     monstruo e non nos quedria espacio para nada. O Kernel vai ser o
> >     2.0.36 e os modulos que me gustaria añadir serian os seguintes:

2.0.36 ten demasiados buratos!! 


> >     ---
> >     plip -> Aceso a rede por porto paralelo
> >     slip -> Aceso a rede por porto serie
> >     ppp -> Aceso a rede por serie
> >     ne2000 -> Aceso a rede con placas NE2000
> >     3com5x -> Aceso a rede con placas 3COM

actualmente e mais usado o chipset rtl8139

> >     ---
> >     nfs -> Aceso a unidades de red NFS
> >     smbfs -> Aceso a unidades de rede de Windows
> >     hpfs -> Aceso a unidades de OS/2
> >     fat e vfat -> Aceso a unidades de msdos/Windows
> >     ntfs -> Aceso a unidades de Windows NT

hpfs no se usa casi. So conhezo a ais que usa ou usaba OS/2


> >     ---
> >     En canto o tema do kerneld non sei se compilalo ou meter os modulos
> >     a man xa que o kerneld consume memoria, pero o fai mais comodo.
> >     As aplicacios que me gustaria meter son as seguintes:
> >     ---
> >     lynx -> Navegador en modo texto, ademais soporta o protocolo ftp
> >         co cal aforramos unha aplicacion.
> >     mutt -> Cliente de correo, o motivo de escollelo e que é moi
> >         sinxelo de usar, conten menus graficos,e ademais soporta
> >         correo por pop e por imap asi que aforramos o popclient.
> >     telnet -> Usamos a aplicación login.
> >     Offline Mailer -> Emula por completo un servidor SMTP polo que
> >         se pode enviar correo, ademais soporta traballar en modo
> >         off-line, asi non tes por que te-la conexion activa as
> >         24 horas para enviar correo.
> >     IRC -> Aqui surxen as dudas entre BitchX ou Scrollz , gañara o
> >         que se quede mais pequeno despois de facerlle o strip.

scrollz por suposto!

> >     ---
> >     ash -> Creo que é a shell mais pequena sen caer na cutrez do sh
> >     ae -> Editor de texto tipo edit (se queda un pouco de espacio
> >         tamen iría o vi, xa que ¿ Que é un UNIX sen vi?
> >     ---
> >     O resto de aplicacions a incluir serian as basicas.
> > 
> > * Como se pode axudar ("Que fai moita falla")
> >     Todo aquel que sepa un pouco de programación en C sera moi ben vido
> >     xa que hai que traducir as mesaxes de salida de programas como o
> >     mutt , lynx , BitchX , etc.....
> >     Os que non sepan programar tamen poden axudar, revisando as alpha 
> > que
> >     vain saindo comprobando que esten ben, e que non casquen, e 
> > colaborando
> >     cos textos.
> >     Moi importante como imos ir moiiii pillados de espacio vamos a ter 
> > que
> >     implementar case todo en scripts (A idea e que o sistema sexa 
> > acesible
> >     a xente que non esta acostumada a usar LiNUX) asi que todo aquel que
> >     sepa facer scripts en shell e moiiii ben vido.
> > 
> > * E que mais
> >     Vale todo esto e moi bonito pero non é exactamente un RFC asi que
> >     explico que é todo isto, pretendo que sexa unha declaración de
> >     intecións para ver quen esta interesado, se as respostas son 
> > positivas
> >     empezarei a enguadir novos documentos, como o SYS init que xa teño 
> > case
> >     que medio listo. Un pequeno artigo sobor como traballar con RAM 
> > disks
> >     para que os desenroladores podan traballar co sistema de ficheiros
> >     de forma comoda, e outro sobor un compresor de binarios que nos
> >     permitiria meter-lle un pouco mais de chicha o asunto.
> > 
> > Creque, alberdo e compañia, inda que parece mentira en canto teño cinco 
> > minutos
> > poñome co Percebe (Estou a rematala carreira, traballo como co-admin dun 
> > LiNUX
> > e como encargado de redes o comunicacios nunha peme, e demais asi que fago o
> > que podo)
> > 


Bueno decirvos, que fai uns 9 meses mais ou menos Coredump
(man...@glug.es) e mais eu fixemos unha minidistribucion (por si cascaban
os discos duros dos routers-linux dos cibers) nun so disco! Agora imos
implementar iso, cunhas pequenas variacions: imos darlle soporte para
satelite, e en vez de usar un diskette unha memoria flash, e programacion
por LCD, a traves de 4 teclas de funcion...


                _  _ _  _ __ _ _ __  ___ __ _
   yua...@yuanca.com    | | | | | | |/ _ | '_ \ / __/ _ | |
  yua...@irc-hispano.org   | |_| | |_| | (_| | | | | (_| (_| |
   Tecnico de Sistemas    \__, |\__,_|\__,_|_| |_|\___\__,_|
                |___/   Juan C. SanchezResponderlle a