Hola:
    Xa teño unha entrega da traducción do File-Roller, tivén un pequeno
retraso por pequenos inconvintes pero agora manterei a tradución ao día.
Esta versión está bastante correcta pero sacarei unha nova dentro dunha
semana que poda coller a algún filologo/a especializado en corrección
lingüística do curre para que lle de unha revisión final sobretodo polo
da nova normativa.
    Como non teño conta no CVS envioche os arquivos da traducción. Como
programador sei manexarme cun CVS polo que se o consideras adecuado
agradeceríache que me fixeras unha conta xa que así nos aforrariamos
este paso. Por certo se non o entendín mal teño que enviar eu a
traducción ao autor, pero cando? Agora, cando esté revisada?
    Estou usando un xestor de contrasinais pensado para Gnome chamado
Revelation (http://oss.codepoet.no/revelation/, está dispoñíbel en
debian sarge e na web teñen paquetes para as principais distros), é unha
aplicación bastante nova e non vin que aparecera no listado de
aplicacións e traductores. Gustaríame levar a traducción, é unha
aplicación cun interface bastante sinxelo polo que o poderei traducir
con bastante facilidade.
# translation of File Roller.
# Copyright (c) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc. 
# This file is distributed under the same license as the File Roller package.
# Xavier Álvarez <xav...@tagenata.com>, 2004.
#

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: File Roller 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: <xav...@tagenata.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-08 12:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-09 03:36+0100\n"
"Last-Translator: Xavier Álvarez <xav...@tagenata.com>\n"
"Language-Team: Galician <tra...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:1
msgid "Create Archive..."
msgstr "Crear Arquivo..."

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:2
msgid "Extract Here"
msgstr "Extraer Aquí"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:3
msgid "File Roller Component add operations"
msgstr "Componente de File Roller operacións de engádego"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:4
msgid "File Roller Component extract operations"
msgstr "Componente de File Roller operacións de extracción"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:5
msgid "File roller component"
msgstr "Componente de File Roller"

#: file-roller.desktop.in.h:1
msgid "Archive Manager"
msgstr "Xestor de arquivos"

#: file-roller.desktop.in.h:2
msgid "Create and modify an archive"
msgstr "Crear e modificar un arquivo"

#: src/actions.c:97
msgid "Automatic"
msgstr "Automático"

#: src/actions.c:98
msgid "Arj (.arj)"
msgstr "Arj·(.arj)"

#: src/actions.c:99
msgid "Ear (.ear)"
msgstr "Ear·(.ear)"

#: src/actions.c:100
msgid "Jar (.jar)"
msgstr "Jar (.jar)"

#: src/actions.c:101
msgid "Lha (.lzh)"
msgstr "Lha (.lzh)"

#: src/actions.c:102
msgid "Rar (.rar)"
msgstr "Rar (.rar)"

#: src/actions.c:103
msgid "Tar uncompressed (.tar)"
msgstr "Tar non comprimido (.tar)"

#: src/actions.c:104
msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
msgstr "Tar comprimido con bzip (.tar.bz)"

#: src/actions.c:105
msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
msgstr "Tar comprimido con bzip2 (.tar.bz2)"

#: src/actions.c:106
msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
msgstr "Tar comprimido con gzip (.tar.gz)"

#: src/actions.c:107
msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
msgstr "Tar comprimido con lzop (.tar.lzo)"

#: src/actions.c:108
msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
msgstr "Tar comprimido con compress (.tar.Z)"

#: src/actions.c:109
msgid "War (.war)"
msgstr "War (.war)"

#: src/actions.c:110
msgid "Zip (.zip)"
msgstr "Zip (.zip)"

#: src/actions.c:111
msgid "Zoo (.zoo)"
msgstr "Zoo (.zoo)"

#: src/actions.c:176 src/actions.c:196 src/dlg-batch-add.c:101
#: src/dlg-batch-add.c:127 src/dlg-batch-add.c:169 src/window.c:3820
msgid "Could not create the archive"
msgstr "Non é posíbel crear o arquivo"

#: src/actions.c:177 src/actions.c:501 src/dlg-batch-add.c:102
msgid "You have to specify an archive name."
msgstr "Ten que especificar un nome de arquivo"

#: src/actions.c:197 src/actions.c:521
msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
msgstr "Non ten permisos para crear arquivos en esta carpeta"

#: src/actions.c:227 src/actions.c:542 src/actions.c:725 src/actions.c:906
msgid "The archive already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Xa existe un arquivo co mesmo nome. Desexa sobreescribilo?"

#: src/actions.c:230 src/actions.c:545 src/actions.c:728 src/actions.c:909
msgid "Overwrite"
msgstr "Sobreescribir"

#: src/actions.c:247 src/actions.c:562
msgid "Could not delete the old archive."
msgstr "Non é posíbel eliminar o arquivo vello"

#: src/actions.c:293
msgid "New"
msgstr "Novo"

#: src/actions.c:305 src/actions.c:434 src/actions.c:621
msgid "All archives"
msgstr "Todos os arquivos"

#: src/actions.c:312 src/actions.c:441 src/actions.c:628
msgid "All files"
msgstr "Todos os ficheiros"

#: src/actions.c:322 src/actions.c:636
msgid "Archive type:"
msgstr "Tipo de arquivo:"

#: src/actions.c:422 src/ui.h:114
msgid "Open"
msgstr "Abrir"

#: src/actions.c:500 src/actions.c:520
msgid "Could not save the archive"
msgstr "Non é posíbel gardar o arquivo"

#: src/actions.c:609
msgid "Save"
msgstr "Gardar"

#: src/actions.c:751
msgid "Could not copy the archive"
msgstr "Non é posíbel copiar o arquivo"

#: src/actions.c:771
msgid "Could not move the archive"
msgstr "Non é posíbel mover o arquivo"

#: src/actions.c:800
msgid "Copy"
msgstr "Copiar"

#: src/actions.c:800
msgid "Move"
msgstr "Mover"

#: src/actions.c:805 src/ui.h:66
msgid "_Copy"
msgstr "_Copiar"

#: src/actions.c:805
msgid "_Move"
msgstr "_Mover"

#: src/actions.c:876 src/window.c:4932
msgid "Rename"
msgstr "Renomear"

#: src/actions.c:877
msgid "New archive name (without extension)"
msgstr "Novo nome do arquivo (sen extensión)"

#: src/actions.c:881 src/window.c:4937
msgid "_Rename"
msgstr "R_enomear"

#: src/actions.c:982
msgid ""
"The archive cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it "
"permanently?"
msgstr "O arquivo non pode ser movido á Papeleira. Desexa eliminalo de maneira definitiva?"

#: src/actions.c:1219 src/window.c:4651
msgid "Last Output"
msgstr "Última saida"

#: src/actions.c:1239 src/dlg-extract.c:87
msgid "Could not display help"
msgstr "Non é posíbel amosar a axuda"

#: src/actions.c:1272
msgid "translator_credits"
msgstr "Xavier Álvarez <xav...@tagenata.com>"

#. Create the application.
#: src/actions.c:1280 src/gtk-utils.c:390 src/main.c:102 src/window.c:855
#: src/window.c:1286 src/window.c:3126
msgid "File Roller"
msgstr "File Roller"

#: src/actions.c:1283
msgid "An archive manager for GNOME."
msgstr "Un xestor de arquivos para GNOME"

#: src/dlg-add-files.c:85 src/dlg-add-files.c:147 src/dlg-add-folder.c:115
#: src/dlg-add-folder.c:247
#, c-format
msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
msgstr "Non posee os permisos necesarios para leer arquivos da carpeta \"%s\""

#: src/dlg-add-files.c:91 src/dlg-add-files.c:153 src/dlg-add-folder.c:121
#: src/dlg-add-folder.c:253 src/window.c:1982 src/window.c:2020
msgid "Could not add the files to the archive"
msgstr "Non é posíbel engadir os ficheiros ao arquivo"

#: src/dlg-add-files.c:179
msgid "Add Files"
msgstr "Engadir ficheiros"

#: src/dlg-add-files.c:191 src/dlg-add-folder.c:321
msgid "_Add only if newer"
msgstr "_Engadir so os novos"

#: src/dlg-add-folder.c:309
msgid "Add a Folder"
msgstr "Engadir unha carpeta"

#: src/dlg-add-folder.c:322
msgid "_Include subfolders"
msgstr "_Incluir subcarpetas"

#: src/dlg-add-folder.c:323
msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
msgstr "Excluir as carpetas que son enlaces simbóli_cos"

#: src/dlg-add-folder.c:326 src/dlg-add-folder.c:331
msgid "example: *.o; *.bak"
msgstr "exemplo: *.o; *.bak"

#: src/dlg-add-folder.c:327
msgid "_Include files:"
msgstr "_Incluir ficheiros"

#: src/dlg-add-folder.c:332
msgid "E_xclude files:"
msgstr "E_xcluir ficheiros:"

#: src/dlg-add-folder.c:335
msgid "_Load Options"
msgstr "Opcións de carga"

#: src/dlg-add-folder.c:336
msgid "Sa_ve Options"
msgstr "Opcións de gardar"

#: src/dlg-add-folder.c:796
msgid "Save Options"
msgstr "Opcións de gardar"

#: src/dlg-add-folder.c:797
msgid "Options Name:"
msgstr "Nome das opcións:"

#: src/dlg-batch-add.c:128 src/fr-archive.c:631 src/window.c:3821
#: src/window.c:3977
msgid "Archive type not supported."
msgstr "Tipo de arquivo non soportado"

#: src/dlg-batch-add.c:148 src/dlg-extract.c:152 src/window.c:4218
msgid "Destination folder does not exist. Do you want to create it?"
msgstr "A carpeta destino non existe. Desexa creala?"

#: src/dlg-batch-add.c:151 src/dlg-extract.c:155 src/window.c:4221
msgid "Create _Folder"
msgstr "Crear carpeta"

#: src/dlg-batch-add.c:165 src/dlg-extract.c:172 src/window.c:4238
#, c-format
msgid "Could not create the destination folder: %s."
msgstr "Non é posíbel crear a carpeta destino: %s."

#: src/dlg-batch-add.c:189
msgid "Archive not created"
msgstr "Arquivo non creado"

#: src/dlg-extract.c:176 src/dlg-extract.c:196 src/dlg-extract.c:221
#: src/window.c:4242 src/window.c:4262
msgid "Extraction not performed"
msgstr "Extracción non realizada"

#: src/dlg-extract.c:216
#, c-format
msgid ""
"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
msgstr ""
"Non dispón dos premisos necesarios para extraer arquivos na carpeta \"%s\""

#: src/dlg-extract.c:380
msgid "Files"
msgstr "Ficheiros"

#: src/dlg-extract.c:388 src/dlg-extract.c:438
msgid "  "
msgstr "  "

#: src/dlg-extract.c:397 src/file_roller.glade.h:17
msgid "_Files:"
msgstr "_Ficheiros:"

#: src/dlg-extract.c:408 src/file_roller.glade.h:20
msgid "example: *.txt; *.doc"
msgstr "exemplo: *.txt; *.doc"

#: src/dlg-extract.c:411 src/file_roller.glade.h:14
msgid "_All files"
msgstr "Todos os ficheiros"

#: src/dlg-extract.c:418 src/file_roller.glade.h:19
msgid "_Selected files"
msgstr "Ficheiros _seleccionados"

#: src/dlg-extract.c:429
msgid "Actions"
msgstr "Accións"

#: src/dlg-extract.c:445
msgid "R_e-create folders"
msgstr "R_ecrear carpetas"

#: src/dlg-extract.c:449
msgid "Over_write existing files"
msgstr "Sobreescribir arquivos existentes"

#: src/dlg-extract.c:453
msgid "Do not e_xtract older files"
msgstr "Non e_xtraer ficheiros máis antigos"

#: src/dlg-extract.c:459 src/file_roller.glade.h:18
msgid "_Password:"
msgstr "_Contrasinal:"

#: src/dlg-extract.c:467
msgid "_Open destination folder after extraction"
msgstr "Abrir a carpeta destin_o despois da extracción"

#: src/dlg-extract.c:494 src/ui.h:94
msgid "Extract"
msgstr "Extraer"

#: src/dlg-prop.c:105
msgid "Path:"
msgstr "Ruta:"

#: src/dlg-prop.c:118
msgid "Name:"
msgstr "Nome:"

#: src/dlg-prop.c:125
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "%s Propiedades"

#: src/dlg-prop.c:134
msgid "Modified on:"
msgstr "Última modificación:"

#: src/dlg-prop.c:140 src/window.c:426
msgid "%d %B %Y, %H:%M"
msgstr "%d %B %Y, %H:%M"

#: src/dlg-prop.c:148
msgid "Archive size:"
msgstr "Tamaño do arquivo:"

#: src/dlg-prop.c:159
msgid "Content size:"
msgstr "Tamaño do contido:"

#: src/dlg-prop.c:178
msgid "Compression ratio:"
msgstr "Ratio de compresión:"

#: src/dlg-prop.c:193
msgid "Number of files:"
msgstr "Número de ficheiros:"

#: src/file-data.c:28
msgid "Unknown type"
msgstr "Tipo descoñecido"

#: src/file-data.c:29
msgid "Symbolic link"
msgstr "Enlace simbólico"

#: src/file-utils.c:558
msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
msgstr "Non é posíbel atopar unha terminal, empregando xterm, incluso se é posíbel que non funcione"

#: src/file_roller.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/file_roller.glade.h:2
msgid ""
"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
msgstr "<i><b>Nota:</b> O contrasinal empregarase para encriptar os ficheiros que engada ao arquivo e para desencriptar ficheiros que extraiga do arquivo actual. Cando o arquivo sexa pechado o contrasinal será borrado.</i>"

#: src/file_roller.glade.h:3
msgid "A_vailable application:"
msgstr "_Aplicacións dispoñíbeis:"

#: src/file_roller.glade.h:4
msgid "C_reate"
msgstr "C_rear"

#: src/file_roller.glade.h:5
msgid "Create Archive"
msgstr "Crear Arquivo"

#: src/file_roller.glade.h:6
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"

#: src/file_roller.glade.h:7
msgid "Load Options"
msgstr "Opcións de Carga"

#: src/file_roller.glade.h:8
msgid "Open Files"
msgstr "Abrir Ficheiros"

#: src/file_roller.glade.h:9
msgid "Open with an _application"
msgstr "Abrir con unha _aplicación"

#: src/file_roller.glade.h:10
msgid "Password"
msgstr "Contrasinal"

#: src/file_roller.glade.h:11
msgid "R_ecent applications:"
msgstr "Aplicacións r_ecentes:"

#: src/file_roller.glade.h:12
msgid "View File"
msgstr "Ver Ficheiro"

#: src/file_roller.glade.h:13
msgid "View with internal _viewer"
msgstr "Ver co _visor interno"

#: src/file_roller.glade.h:15
msgid "_Application:"
msgstr "_Aplicación:"

#: src/file_roller.glade.h:16
msgid "_Archive:"
msgstr "_Arquivo:"

#: src/fr-archive.c:606
msgid "The file does not exist."
msgstr "O ficheiro non existe."

#: src/fr-command-tar.c:396
msgid "Adding file: "
msgstr "Engadindo ficheiro: "

#: src/fr-command-tar.c:442
msgid "Removing file: "
msgstr "Eliminando ficheiro: "

#: src/fr-command-tar.c:451 src/window.c:1388
msgid "Deleting files from archive"
msgstr "Eliminando ficheiros de arquivo"

#: src/fr-command-tar.c:484
msgid "Extracting file: "
msgstr "Extraendo ficheiro: "

#: src/fr-command-tar.c:529
msgid "Recompressing archive"
msgstr "Recomprimindo arquivo"

#: src/fr-command-tar.c:663
msgid "Decompressing archive"
msgstr "Descomprimindo arquivo"

#: src/fr-stock.c:44
msgid "_Add"
msgstr "Eng_adir"

#: src/fr-stock.c:45
msgid "_Extract"
msgstr "_Extraer"

#: src/fr-stock.c:46 src/ui.h:36 src/ui.h:170
msgid "_View"
msgstr "_Ver"

#. Button
#: src/gtk-utils.c:421
msgid "Command _Line Output"
msgstr "Saida por _Liña de Comandos"

#: src/main.c:60
msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
msgstr "Engadir ficheiros ao arquivo especificado e pechar o programa"

#: src/main.c:61
msgid "ARCHIVE"
msgstr "ARQUIVO"

#: src/main.c:64
msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
msgstr "Engadir ficheiros preguntando o nome do arquivo e pechar o programa"

#: src/main.c:68
msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
msgstr "Extraer arquivos á carpeta especificada e pechar o programa"

#: src/main.c:69 src/main.c:77
msgid "FOLDER"
msgstr "CARPETA"

#: src/main.c:72
msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
msgstr "Extraer arquivos preguntando a carpeta destino e pechar o programa"

#: src/main.c:76
msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
msgstr "Carpeta predefinida para empregar cos comandos '--add' e '--extract'"

#: src/main.c:80
msgid "Create destination folder without asking confirmation"
msgstr "Crear unha carpeta destino sen pedir confirmación"

#: src/ui.h:34
msgid "_Archive"
msgstr "_Arquivo"

#: src/ui.h:35
msgid "_Edit"
msgstr "_Editar"

#: src/ui.h:37
msgid "_Help"
msgstr "A_xuda"

#: src/ui.h:38
msgid "_Arrange Files"
msgstr "Orden_ar Ficheiros"

#: src/ui.h:39
msgid "Open R_ecent"
msgstr "Abertos _Recentemente"

#: src/ui.h:42
msgid "_About"
msgstr "_Acerca"

#: src/ui.h:43
msgid "Information about the program"
msgstr "Información acerca do programa"

#: src/ui.h:46
msgid "_Add Files..."
msgstr "_Engadir Ficheiros..."

#: src/ui.h:47 src/ui.h:51
msgid "Add files to the archive"
msgstr "Engadir ficheiros ao arquivo"

#: src/ui.h:50
msgid "Add"
msgstr "Engadir"

#: src/ui.h:54
msgid "Add a _Folder..."
msgstr "Engadir unha carpeta..."

#: src/ui.h:55
msgid "Add a folder to the archive"
msgstr "Engadir unha carpeta ao arquivo"

#: src/ui.h:58
msgid "_Close"
msgstr "Pec_har"

#: src/ui.h:59
msgid "Close the current archive"
msgstr "Pechar o arquivo actual"

#: src/ui.h:62
msgid "_Contents"
msgstr "_Contidos"

#: src/ui.h:63
msgid "Display the File Roller Manual"
msgstr "Amosar o Manual de File Roller"

#: src/ui.h:67
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copiar a selección"

#: src/ui.h:70
msgid "Cop_y..."
msgstr "_Copiar..."

#: src/ui.h:71
msgid "Copy current archive to another folder"
msgstr "Copiar o arquivo actual a outra carpeta"

#: src/ui.h:74
msgid "Cu_t"
msgstr "Cor_tar"

#: src/ui.h:75
msgid "Cut the selection"
msgstr "Cortar a selección"

#: src/ui.h:78
msgid "_Delete..."
msgstr "Eliminar..."

#: src/ui.h:79
msgid "Delete the selection from the archive"
msgstr "Eliminar a selección do arquivo"

#: src/ui.h:82
msgid "Move to _Trash"
msgstr "Mover á _Papeleira"

#: src/ui.h:83
msgid "Move current archive to trash"
msgstr "Mover o arquivo actual á papeleira"

#: src/ui.h:86
msgid "Dese_lect All"
msgstr "Dese_leccionar Todo"

#: src/ui.h:87
msgid "Deselect all files"
msgstr "Deseleccionar todos os ficheiros"

#: src/ui.h:90
msgid "_Extract..."
msgstr "E_xtraer..."

#: src/ui.h:91 src/ui.h:95
msgid "Extract files from the archive"
msgstr "Extraer ficheiros do arquivo"

#: src/ui.h:98
msgid "_Last Output"
msgstr "Ú_ltima Saida"

#: src/ui.h:99
msgid "View the output produced by the last executed command"
msgstr "Ver a información amosada polo último comando executado"

#: src/ui.h:102
msgid "_Move..."
msgstr "_Mover..."

#: src/ui.h:103
msgid "Move current archive to another folder"
msgstr "Mover o arquivo actual a outra carpeta"

#: src/ui.h:106
msgid "_New"
msgstr "_Novo"

#: src/ui.h:107
msgid "Create a new archive"
msgstr "Crear un novo arquivo"

#: src/ui.h:110
msgid "_Open..."
msgstr "_Abrir..."

#: src/ui.h:111 src/ui.h:115
msgid "Open archive"
msgstr "Abrir un arquivo"

#: src/ui.h:118
msgid "Open Fi_les..."
msgstr "Abrir ficheiros..."

#: src/ui.h:119
msgid "Open selected files with an application"
msgstr "Abrir os ficheiros seleccionados cunha aplicación"

#: src/ui.h:122
msgid "Pass_word..."
msgstr "Contrasinal..."

#: src/ui.h:123
msgid "Specify a password for this archive"
msgstr "Especificar un contrasinal para este arquivo"

#: src/ui.h:126 src/window.c:5044
msgid "_Paste"
msgstr "_Pegar"

#: src/ui.h:127
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Pegar do portapapeis"

#: src/ui.h:130
msgid "_Properties"
msgstr "Pr_opiedades"

#: src/ui.h:131
msgid "Show archive properties"
msgstr "Amosar as propiedades do arquivo"

#: src/ui.h:134
msgid "_Quit"
msgstr "_Sair"

#: src/ui.h:135
msgid "Quit the application"
msgstr "Saír da aplicación"

#: src/ui.h:138
msgid "_Reload"
msgstr "_Recargar"

#: src/ui.h:139
msgid "Reload current archive"
msgstr "Recargar o arquivo actual"

#: src/ui.h:142 src/ui.h:146
msgid "_Rename..."
msgstr "_Renomear"

#: src/ui.h:143
msgid "Rename the selection"
msgstr "Renomear a selección"

#: src/ui.h:147
msgid "Rename current archive"
msgstr "Renomear o arquivo actual"

#: src/ui.h:150
msgid "Save _As..."
msgstr "_Gardar Como..."

#: src/ui.h:151
msgid "Save the current archive with a different name"
msgstr "Gardar o arquivo actual cun nome diferente"

#: src/ui.h:154
msgid "Select _All"
msgstr "Seleccion_ar Todo"

#: src/ui.h:155
msgid "Select all files"
msgstr "Seleccionar todos os ficheiros"

#: src/ui.h:158
msgid "_Stop"
msgstr "Parar"

#: src/ui.h:159
msgid "Stop current operation"
msgstr "Parar a operación actual"

#: src/ui.h:162
msgid "_Test Integrity"
msgstr "Comprobar a _Integridade"

#: src/ui.h:163
msgid "Test whether the archive contains errors"
msgstr "Comprobar se o arquivo contén erros"

#: src/ui.h:166
msgid "_View File"
msgstr "_Ver Ficheiro"

#: src/ui.h:167 src/ui.h:171
msgid "View the selected file"
msgstr "Ver o ficheiro seleccionado"

#: src/ui.h:179
msgid "_Toolbar"
msgstr "Barra de ferramen_tas"

#: src/ui.h:180
msgid "View the main toolbar"
msgstr "Ver a barra de ferramentas principal"

#: src/ui.h:184
msgid "Stat_usbar"
msgstr "Barra de estado"

#: src/ui.h:185
msgid "View the statusbar"
msgstr "Ver a barra de estado"

#: src/ui.h:189
msgid "_Reversed Order"
msgstr "Orden Inve_rso"

#: src/ui.h:190
msgid "Reverse the list order"
msgstr "Invertir a orde da lista"

#: src/ui.h:199
msgid "View All _Files"
msgstr "Ver Todos os _Ficheiros"

#: src/ui.h:202
msgid "View as a F_older"
msgstr "Ver c_omo unha Carpeta"

#: src/ui.h:210
msgid "by _Name"
msgstr "polo _Nome"

#: src/ui.h:211
msgid "Sort file list by name"
msgstr "Ordenar a lista de ficheiros polo nome"

#: src/ui.h:213
msgid "by _Size"
msgstr "polo Tamaño"

#: src/ui.h:214
msgid "Sort file list by file size"
msgstr "Ordenar a lista de ficheiros polo tamaño"

#: src/ui.h:216
msgid "by T_ype"
msgstr "polo Tipo"

#: src/ui.h:217
msgid "Sort file list by type"
msgstr "Ordenar a lista de ficheiros polo tipo"

#: src/ui.h:219
msgid "by _Date modified"
msgstr "pola _Data de Modificación"

#: src/ui.h:220
msgid "Sort file list by modification time"
msgstr "Ordenar a lista de ficheiros pola data de modificación"

#: src/ui.h:222
msgid "by _Location"
msgstr "pola _Localización"

#: src/ui.h:223
msgid "Sort file list by location"
msgstr "Ordenar a lista de ficheiros pola localización"

#: src/window.c:703
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"

#: src/window.c:863
msgid "[read only]"
msgstr "[so lectura]"

#: src/window.c:957
#, c-format
msgid "%d file (%s)"
msgid_plural "%d files (%s)"
msgstr[0] "%d ficheiro (%s)"
msgstr[1] "%d ficheiros (%s)"

#: src/window.c:962
#, c-format
msgid "%d file selected (%s)"
msgid_plural "%d files selected (%s)"
msgstr[0] "%d ficheiro seleccionado (%s)"
msgstr[1] "%d ficheiros seleccionados (%s)"

#: src/window.c:1385
msgid "Reading archive"
msgstr "Lendo arquivo"

#: src/window.c:1391
msgid "Adding files to archive"
msgstr "Engadindo ficheiros ao arquivo"

#: src/window.c:1394
msgid "Extracting files from archive"
msgstr "Extraendo ficheiros do arquivo"

#: src/window.c:1397
msgid "Testing archive"
msgstr "Comprobando arquivo"

#: src/window.c:1400
msgid "Getting the file list"
msgstr "Obtendo a lista de ficheiros"

#: src/window.c:1407
msgid "wait please..."
msgstr "espere..."

#: src/window.c:1484
#, c-format
msgid "Could not display the folder \"%s\""
msgstr "Non é posíbel amosar a carpeta \"%s\""

#: src/window.c:1543
msgid ""
"This archive is password protected.\n"
"Please specify a password with the command: Edit->Password"
msgstr ""
"Este arquivo está protexido por contrasinal \n"
"Especifique un contrasinal co comando: Editar->Contrasinal"

#: src/window.c:1545
msgid ""
"The specified password is not valid, please specify a new password with the "
"command: Edit->Password"
msgstr ""
"O contrasinal especificado non é valido, especifique un novo contrasinal co"
"comando: Editar->Contrasinal"

#: src/window.c:1550 src/window.c:2184
msgid "Could not perform the operation"
msgstr "Non é posíbel realizar a operación"

#: src/window.c:1575
msgid "An error occurred while extracting files."
msgstr "Ocurriu un erro ao extraer os ficheiros"

#: src/window.c:1579
msgid "An error occurred while loading the archive."
msgstr "Un erro ocurriu ao cargar o arquivo"

#: src/window.c:1583
msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
msgstr "Ocurriu un erro ao eliminar os ficheiros do arquivo"

#: src/window.c:1587
msgid "An error occurred while adding files to the archive."
msgstr "Ocurriu un erro ao engadir ficheiros ao arquivo"

#: src/window.c:1591
msgid "An error occurred while testing archive."
msgstr "Ocurriu un erro ao comprobar o arquivo"

#: src/window.c:1600
msgid "Command not found."
msgstr "Comando non atopado"

#: src/window.c:1603
msgid "Command exited abnormally."
msgstr "Comando rematou de maneira anormal"

#: src/window.c:1732
msgid "Test Result"
msgstr "Resultado da Comprobación"

#: src/window.c:1983
msgid "You don't have the right permissions."
msgstr "Non dispón dos permisos necesarios"

#: src/window.c:2021
msgid "You can't add an archive to itself."
msgstr "Non é posíbel engadir un arquivo a si mesmo"

#: src/window.c:2218
msgid ""
"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
"archive?"
msgstr ""
"Desexa engadir este ficheiro ao arquivo actual ou abrilo como un novo "
"arquivo?"

#: src/window.c:2255
msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
msgstr "Desexa crear un novo arquivo con estos ficheiros?"

#: src/window.c:2258
msgid "Create _Archive"
msgstr "Crear _Arquivo"

#: src/window.c:2579
msgid "Size"
msgstr "Tamaño"

#: src/window.c:2580
msgid "Type"
msgstr "Tipo"

#: src/window.c:2581
msgid "Date Modified"
msgstr "Data de modificación"

#: src/window.c:2582
msgid "Location"
msgstr "Localización"

#: src/window.c:2589
msgid "Name"
msgstr "Nome"

#: src/window.c:3046
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Abrir '%s'"

#: src/window.c:3359
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "Ir á localización visitada previamente"

#: src/window.c:3367
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "Ir á seguinte localización visitada"

#: src/window.c:3375
msgid "Go up one level"
msgstr "Subir un nivel"

#: src/window.c:3383
msgid "Go to the home location"
msgstr "Ir á raíz do arquivo"

#. current location
#: src/window.c:3402
msgid "Location:"
msgstr "Localización:"

#: src/window.c:3912
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\""
msgstr "Non é posíbel abrir \"%s\""

#: src/window.c:3970
#, c-format
msgid "Could not save the archive \"%s\""
msgstr "Non é posíbel gardar o arquivo \"%s\""

#: src/window.c:4864
msgid "The new name is void."
msgstr "O novo nome está en blanco"

#: src/window.c:4864 src/window.c:4868 src/window.c:4877
msgid "Please use a different name."
msgstr "Emprege un nome diferente"

#: src/window.c:4868
msgid "The new name is equal to the old one."
msgstr "O novo nome é igual o anterior"

#: src/window.c:4877
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"O nome \"%s\" non é valido porque non contén o caracter: %s\n"
"\n"
"%s"

#: src/window.c:4933
msgid "New folder name"
msgstr "Nome da nova carpeta"

#: src/window.c:4933
msgid "New file name"
msgstr "Novo nome do ficheiro"

#: src/window.c:4954
msgid "Could not rename the folder"
msgstr "Non é posíbel renomear o ficheiro"

#: src/window.c:4954
msgid "Could not rename the file"
msgstr "Non é posíbel renomear o ficheiro"

#: src/window.c:5039
msgid "Paste Selection"
msgstr "Pegar a Selección"

#: src/window.c:5040
msgid "Destination folder"
msgstr "Carpeta destino"

#: src/window.c:5581
msgid "Add files to an archive"
msgstr "Engadir ficheiros a un arquivo"

#: src/window.c:5608
msgid "Extract archive"
msgstr "Extraer arquivo"

_______________________________________________
Lista de correo gpul-traduccion
gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/gpul-traduccion

Responderlle a