On Thu, 1 Feb 2001, Sergio Rua wrote:

> >   Segun creo o está a traducir Sergio Rua <s...@gpul.org>. Podeslle
>    Non, queríao traduccir pero non tiven tempo. Faino ti.

    Dito e feito. A verdade é que non había demasiado que traducir :)
    Con esta mensaxe vai o ficheiro das traduccións para a versión
0.95 do programa.

    Xa que Links non usa gettext (por razóns de portabilidade a OS/2,
ó parecer), a instalación do ficheiro de traduccións é algo distinta.

    Hai que entrar no directorio intl/ das fontes, editar o ficheiro
index.txt e engadir ahí o nome do ficheiro (e de paso quitar as
traduccións que non interesen), executar ./get-intl, e por fin volver ó
directorio principal e compilar con normalidade.

    Lémonos

    mailto:bert...@yahoo.com       -= Alberto García =-
    http://www.cryogen.com/berto
    Clave pública PGP disponible     Fidonet: 2:348/105.108

Attachment: galician.lng.gz
Description: Binary data

Responderlle a