On Ter, 2002-05-21 at 09:33, 93873 hack wrote:
> OLá Manuel e demais xentinha:
> 
> tes razom com o do DDE, e ideia essa da campanha é mui boa, se bem ha
> levar um choi de aqui a aqui passando por tombuctu. Nom obstante é
> interesante. Isso sim, se o fazemos temos que ter claro que isto
> passaria de ser algo nom tam "etereo" como Trasno, é izer, que o
> compromiso aqui é "compromiso", e nom algo que poidas pospor se num
> momento te ves um tanto ocupado...eu polo menos vejo-o assim

se é unha cousa "grande" hai moito tipo de cousas q se poden facer. por
exemplo, se namais te comprometes a escribir un texto que recolla os
beneficios económicos e non podes/queres facer mais; pois xa valeu de
algo.

outro tipo de tarefas si que requerirían máis compromiso no tempo..
anque supoño que é moi cedo para isto.

> Penso que TRASNO sim poderia e deveria colaborar, por exemplo, do
> modo que ti dixeches. Respeito ao de patrocinar...refires-te no senso
> economuci. Temos o que hai que ter para patrocinar algo assim (e nom
> me refiro a isso mal pensanntes)?

realmente non sei ao que me refiro X)

economicamente non creo, pq non creo q faga falla, e Trasno non ten
fontes de ingresos nin gastos (en todo caso sería individual).

refírome con patrocinar, a algo semellante a campañas de patentes de
software ou LSSI. non é dar espacio web e lista de correo (para iso está
Terra, por dicir algo), senón comprometerse de algunha maneira a apoiar
iso: sentilo como propio, defendelo, axudar en cousas que fagan falla...
é algo abstracto, por iso que non sei moi ben ao que me refiro. ata
agora nunca se fixo nada do estilo en Trasno, só traducir ou cousas
estreitamente relacionadas.

por certo, como realmente o servidor é de UDC e asignado (en parte?) a
GPUL.. pois non sei eu se ten moito senso X)


> Bueno...querias opinions, opinions recebeches...assim que nom te queixes :-P

:b

> P.D. Bueno, parece que a admon (e isto nom é um taco que é umha
> abreviatura (vaites...outro taco) :-P)se decidiu a migrar o PADRE a
> linux...eram-che horas, a verdade
> :-) 
 
o que escoitei eu é que era un programa mal feito en Java, que te
conectaba de modo semellante a X-Windows remoto pero con un M$-Windows,
e que facías a cousa desde alí; amais de que cascaba antes de poder
comezar a facer algo.

se é así, mal andamos :b
 

aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo <man...@sindominio.net>

GnuPG pubkey: [http://sindominio.net/~manuel/gpg-pubkey.txt]

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a