On Seg, 2002-06-17 at 18:12, Sergio Rua wrote:
> Hola,
> 
> El día Jun/17/2002, Manuel A. Fernández Montecelo escribía:
> 
> > conclusión fundamental que a xente que o usa decote non pode deixar de
> > publicitalo.
> 
>    Neste caso, para min, non é un tema de sw senon de idioma. E só
>    que o sw está de por medio :)

que eu saiba, Trasno é conxunción (ou intersección) e non disxunción (ou
unión), e é por iso que non estamos como subgrupo de Galego21 (estilo
SoftCatalà coa sua sección "linux") ou cousas do xénero.

se o queres pór só como tema lingüístico, Trasno podería apoiar.. o caso
é que agás Mozilla supoño que o resto de sw que usa a sociedade galega
cadra máis con cousas estilo Word ou Galgo -este último creo que mesmo o
patrocina a Xunta-.

e se o tema vai así, é claro que nos van facer pouco caso, como
contestas ao do ponto 2 e 3 que dicía Ramon. é porque temos un "mercado"
moi marxinal.

nfins, que non vexo moi claro que nos fagan caso en ningures se só vai
polo tema lingüístico :?


> Saludos!
> 
>        Sergio Rua <s...@gpul.org>


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo <man...@sindominio.net>

GnuPG pubkey: [http://sindominio.net/~manuel/gpg-pubkey.txt]

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a