On Ter, 2002-06-18 at 13:58, Xoán Pedracova wrote:
>    
>    Ola!
> 
>    Teño unha dúbida. Como demo podemos dicer "template" en galego? 
> Vale "modelo" á portuguesa?

eu creo que si usaba ese, aínda que creo q non o mirei polo pt :D

>    Un saúdo.


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo <man...@sindominio.net>

GnuPG pubkey: [http://sindominio.net/~manuel/gpg-pubkey.txt]

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a