On Qua, 2002-07-10 at 23:23, xab...@gmx.net wrote:
> Só escribo para saber se hai alguén que teña algún paquete por traducir en 
> paro de Gnome2 ou que
> non teña tempo para rematalos. É que na sección de Gnome só quedan libres 
> paquetes de pouca
> importancia, e apetéceme traducir ou axudar con outros. Graciñas.

todos os meus :D


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo <man...@sindominio.net>

GnuPG pubkey: [http://sindominio.net/~manuel/gpg-pubkey.txt]

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a