Boas son Máximo Coejo  de Cambados <maximodu...@terra.es>

Queria faceros varias propostas para poder ir maís rápido coas 
traduccións

Primeira proposta: 

Que tal se en vez de utilizar os arquivos *.pot utilizamos as 
traduccións o español

que son máis rápidas e fáciles de traducir.

Ó mesmo tempo que traducimos o galego tamén estamos supervisando

as traduccións o español e se encontramos algún erro avisariamos o 

traductor co cal as traduccións o español melloran e as galegas fanse 
mais rápido.  

"Tal como eu o entendo linux e dos poucos sistemas permite reutilizar o 
que xa

 esta feito e modificar para melloralo sen ter que volver a facelo 
desde cero".

Espero que me entendades, aforrariamos o tempo de buscar no diccionario 

a traducción do ingles o español e despois traducila ó galego so 
teriamos

que traducir de español ó galego, porque o traballo de traducila o 
español

xa o fixeron outros.

Non creo que fora dificil encontrar as traduccións xa feitas o español

da maioria dos arquivos e so nos teriamos que ver co ingles

en determinadas ocasión na que non ouvera traducción o español.

Segunda proposta:

Polo tema da coordinación creo esta habendo problemas co dobre traballo,

poderiase crear uns grupos mais reducidos de 4 ou 5 traducctores 

que se dedicaran so a traducir por os arquivos PO de kbase

outros 4 ou 5 os de kdeutils, grupos mais ou menos asi. 

Asi poderiamos ter un mellor control das traduccións 

porque entre o grupo nos repartiriamos os arquivos 

a traducir e cun traductor que faga de coordinador dese grupo,

mais ven para recibir arquivos traducidos e envialos o coordinador xeral

ou subilos o CVS o mesmo tempo que axuda os novos traductores que 
decidiron

prestar a sua axuda nese grupo (divide e venceras dí o refrán),

no momento en que un grupo termine de traducir a sua parte, podese 
incorporar

a outro grupo para continuar cos arquivos que falten, asi poderiamos 
ter menos 

conflitos entre nos, porque o coordinador dese grupo sabe quen esta a

traducir cada un dos arquivos PO da sua parte (por exemplo kdebase),

si este constara de 10 arquivos po, a repartir ou a elección dos 
traductores

cada un traduciria os seus e cando rematara avisa o coordinador do grupo

e envian o arquivo o CVS.

Espero que estas propostas sirvan de axuda para mellorar as traduccións 
o galego 


--
Para sair desta lista, manda un mail a trasno-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mensaxe

Responderlle a