> Penso que importante informar aos eurodiputados socialistas, xa que
> ultimamente o PSOE ten dado mostras de apreciar o software libre, e por
> outra parte a maior defensora da directiva e unha diputada laborista
> inglesa.

O realmente perigoso é que non son só as patentes, senon unha serie
de contrarreformas ó estilo americano que está levando a UE, moi
relacionadas coa dereita reaccionaria predominante no parlamento.
Quizabes sexa inútil tratar de convencer ós socialistas dun voto en
contra, pois están en minoría e descoñecen coma todos (ou case todos,
porque os que levan a cabo estas medidas coñecen o seu alcance
e efectividade) o mundo tecnolóxico. Así é todo, hai que intentalo.

Attachment: pgpYl62QQNcgD.pgp
Description: signature

Responderlle a