Sinto a chegada de avisos de que trasno@ enviou virus. Por suposto, non
enviou, senón que alguén que estaba infectado enviou os virus poñendo no
From: o enderezo da lista.

 Sobre filtros, antes de que ninguén pregunte: filtros xa hai, o que pasa é
que non o poden parar todo. Chegaron 50, pero tiñades que ve-las que se
pararon :-)

-- 
main(){char*a="  Jacobo Tarrio  ",*b=" jtar...@gpul.org",*c=strdup(b),e
,*d;while(e-=e,d=c){while(*d=*a+(*d-*a+((*(d-c+a)-*d)&&++e))%(3[a]-2),*
++d);printf("%s\n\e[A",c);usleep(2000);if(!e){d=a;a=b;b=d;sleep(!0);}}}
--
Para sair desta lista, manda un mail a trasno-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mensaxe

Responderlle a