O Luns, 26 de Abril de 2004 ás 13:57:43 +0200, unho escribía:

> "GPS 'viz' utility"

 Ou utilidade 'viz', ou visualizador de GPS. Non sei se hai un programa
chamado 'viz'.

> "blobs viewer :)"

 Visor de obxectos binarios.

> "¿podese deixar suite coma suite??"

 Depende. Se non é parte do nome dun programa, traduciríao por "conxunto" ou
"xogo". Un xogo de utilidades, un conxunto de programas, etc.

> "media player"

 Reproductor.

> "¿que xenero ten shell????" 

 Boa pregunta :)

> "¿¿¿¿dise escanear, escaneo, etc ou non??"

 Dixitalizar, se se trata dunha foto. Se é unha rede, explorar ou algunha
palabra semellante.

> "¿¿business cards=tarxetas de visita???"

 Si.

> "realtime effects"

 Efectos en tempo real.

> "iptables"

 "iptables" é o nome dun programa, así que...

> "CUPS queue" 

 Cola de CUPS (CUPS é outro programa)

> "waveform [waveform viewer]"

 Forma de onda [visor de formas de onda]

> "mixer=mesturador????"

 Si

> "mixing"

 Mesturando, mestura.

> "synthesizer"

 Sintetizador

> "checker=comprobador=verificador???" 

 Ámbalas dúas son válidas

> "recompressor for AVI files"

 Recompresor de ficheiros AVI

> "effect rack"

 Conxunto de efectos

> "audio mastering"

 En audio, o "master" é a copia mestra, da que se fan tódalas demáis copias.
Eu poría "creación do máster" ou algo así ("máster" xa é un termo
estabrecido).

> "kiki the nanobot"

 Supoño que é un personaxe (traxe, garaxe, paxe e personaxe), ou algo así:
"kiki o nanobot" ;-)

> "video transcoder" 

 Trans-codificador de vídeo

> "network mapper"

 Xerador de mapas de rede

> "networkbrowser"

 Navegador de rede

> "monitor (usado coma verbo, p.ex. [monitor a server])"

 Monitorizar, diría eu

> "stream capture viewer"

 Visor de capturas de ... de... mmmm. ¿Como se traduciría "stream"? "Regato"
non, dende logo :D

> "graphical timeline editor" 

 Editor gráfico de tempos

> "diff"

 Se é o programa, "diff". Se é un verbo, "obter diferencias".

> "merge"

 Se é o programa, "merge". Se é un verbo, "mesturar".

> "tool for memory profiling and leak detection"

 "Ferramenta para a detección e depuración de perdas de memoria", por exemplo

> "sequencer"

 Secuenciador

> "computations [numerical computations]" 

 Computacións ou cálculos

> "runtime"

 "Tempo de execución", "en tempo de execución". Se é "runtime library" é
"biblioteca para tempo de execución".

> "Opendir error: %s" 

 Erro en 'opendir': %s  (opendir é unha función)

> "append [append mode]"

 Engadir [modo de adición]

> "resolve proxy"

 Resolver proxy

> "if any [shutting down isdn/ippp devices (if any)]"

 (se hai algún)

> "startup"

 Inicio

> "loopback" 

 Se é o dispositivo de rede "loopback", deixaríao tal cal.

> "[loading] keymap"

 [cargando] mapa de teclado

> "NFS lockd"
> "NFS statd"
> "NFS mountd"

 lockd de NFS, etc.

> "The BackSpace key sends: ^H" 

 A tecla de retroceso envía: ^H

> "Starting Jabber MSN Transport"

 Iniciando o Transporte MSN de Jabber

> "display manager"

 Xestor de pantallas

> "desfragmentar ou defragmentar ????"

 Desfragmentar. Tamén descodificar, etc.

> "retry"

 Volver tentalo

> "monitoring"

 Monitorización, monitorizando, etc.

> "was mounted on /dev" 

 Montouse en /dev

> "recreate (fala dun ficheiro ou algo asi)"

 Volver crear

> "initializing"

 Inicializando

> "syncing" 

 Sincronizando

> "ISDN=RDSI ???"

 Si

> "bewan modem"

 Módem Bewan (é unha marca)

> "broadcast"

 Unha vez traducino coma multidifusión, pero agora creo que é unha mala
idea, porque tamén hai multicast, así que mellor déixao así (enderezo
broadcast, etc).

> "corrupted data"

 Datos corrompidos

> "media (creo que se refire a dispositivos de almacenamento, HD, disquetes, 
> CDs etc.)" 

 Soporte, soportes.

> Poño esta cadea enteira porque non sei como traducila: 
> "It exports the framebuffer of the X server to one or more clients using 
> strong\n \t compression and injects keyboard and mouse inputs from the 
> clients into\n \t the server." 

 Exporta a pantalla do servidor X a un ou máis clientes empregando
compresión forte e inxecta a entrada do teclado e do rato dos clientes no
servidor.

-- 

   Tarrío
(Compostela)
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a