O Martes, 27 de Abril de 2004 ás 20:14:28 +0200, unho escribía:

> "references"

 "Referencias" (ou "fai referencia a", se é un verbo)

> "directories where catalogs lie"

 Os directorios nos que están os catálogos (literalmente, "xacen")

> "keywords"

 Palabras clave

> "charset"

 Xogo de caracteres

> "resources"

 Recursos

> "case sensitive"

 Que distingue entre maiúsculas/minúsculas (nunca atopei un xeito máis curto
de o escribir)

> "parser"

 Analisador sintáctico (ou "analisador" a secas)

> "parsing"

 "Analisando"

> "reset to defaults"

 Recupera-los valores por defecto

> "toggled"
> "toggle (creo que é un verbo)"

 "Toggle" é un verbo que significa "conmutar". A traducción máis axeitada
depende do contexto.

> "obsolete=antiga????"

 Obsoleta

> "semicolons" 

 Signos de punto e coma

-- 

   Tarrío
(Compostela)
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a