O Mércores, 28 de Abril de 2004 ás 13:16:20 +0200, unho escribía:

> se escanear é dixitalizar, ¿entón escáner é dixitalizador? 

 ... non necesariamente. Hoxe en día enténdese mellor "escáner" que
"dixitalizador" (hai tamén unha cousa chamada "táboa dixitalizadora", que é
algo así coma un rato extraordinariamente bo sobre un tapete
extraordinariamente caro).

> zoom déixase igual???? 

 Eu puxen "ampliación" e "ampliar".

> scale factor?? 

 "Factor de escala" ou "razón de escala"

> scaling??? 

 Escalado, escalando...

> "Help stamp out and abolish redundancy." 

 ¿E isto? X-)

 "Axúdanos a eliminar e abolir a redundancia"

> "According to the latest official figures, 43% of all statistics are 
> totally worthless." 

 "Segundo as cifras oficiais máis recentes, o 43% de tódalas estatísticas
son totalmente inútiles".

> "Amusing Misuse Of Resources" 

 "Gracioso mal emprego dos recursos" (pero pérdese o acrónimo)

> "offset" 

 Significa "desprazamento", pero se é "offset printing" é "impresión offset"
(un tipo de imprenta).

> "creature" 

 Literalmente "criatura", pero preciso da frase...

-- 

   Tarrío
(Compostela)
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a