[ISO-8859-1] Fernando López escribe:
kdelirc
-----------------
autostart-> autocomezo o autoinicio? Comezo automático?


O de autocomezo soa fatal. As outras estan ben
Do actions before-> Face-las accións despois?

Se non me equivoco before é antes ¿non? Mira nun diccionario.

kdessh
-----------------
stub?
Enable terminal output?-> Activar terminal de saída?
No command or host specified!-> Comando o máquina remota non especificada? (digoo polo termo Host)
Mantainer-> Mantedor?
make sure->

Asegurarse ¿non?

kmilod
-----------------
muted?

Calado. Creo

kmilo_kvaio
-----------------
inserted?

inserido
ejected?

expulsado
agotouse o esgotouse?

Colle un diccionario de Galego. Creo que é esgotouse. Agotar debe ser castelanismo
AC Connected-> Conectado a rede eléctrica?
kmilo_powerbook
------------------
Tap
No Tap
kregexpeditor
------------------
17 concordancia en galego?
espaciado en galego?
The Form Feed Character?
The Line Feed Character?
There is no widget under cursor--> widget?

51 Overwrite named regular expression
Look ahead regular expressions not supported in Emacs style -> look ahead, neste caso, semella unha especie de expresión feita...
'Look Ahead' regular expression must be the last sub expression.
This regular expression matches anything

Ago coma: esta expresion regular non concorda con nada
Verify on the Fly

verficar ó vo. Ou algo asi
Word/ No Word-> palabra, non palabra? entón-> Word Boundary/ Non Word Boundary-> Límite de palabra/ Límite de non palabra /Non límite de palabra??
insertar en galego?

Inserir
calquera o calqueira?

Calquera. O outro é hipergaleguismo
It makes it possible for you to collapse a huge <i>regexp item</i> into a small box->> collapse?
retorno de carro é válido?
92 This asserts a word boundary?
integer?

Graciñas pola posible axuda
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a