Non estou moi seguro de que sexa así, pero ahí vai


Teño unhas pequenas dúbidas:
Cómo se traduce "picture"?

Debuxo

Couldn't convert %s to host address

Non puiden converter %s a unha dirección de equipo

Never mind!

Nin pensalo

Cool!

Chachi  : )
Tamén vale ¡fabuloso! ou ¡fantástico! ou calquera sinónimo.

Keep it up!

¿"Sigue" ou "Manteno"? keep up é manter ou seguir (facendo algo, supoño).
Quizais poida ser algo como "non o perdas" no sentido de "que non se che
escape".

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a