Superándome un pouquiño, agora traducín gettext-examples (10 frases). Se tal botádelle unha ollada. Hai que cambiar o Copyright do comezo do ficheiro, e o demais creo que está todo ben. Por certo, o ficheiro que adxuntei no correo anterior (bluez-pin) tiña extensión .pot cando debía ser
.po
Non estou seguro de que a codificación fose iso-8859-1, se algén pode que o confirme (vi dicía que era
latin1, non sei se é o mesmo ou equivalente).

Adxunto o ficheiro de gettext-examples.# Galician translation of gettext-examples.
# Copyright (C) YEAR Yoyodyne, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gettext-examples package.
# Iván Pérez Domínguez <ivanperezdoming...@terra.es>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gettext-examples 0.14.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-gett...@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-17 17:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-06 22:02+0200\n"
"Last-Translator: Iván Pérez Domínguez <ivanperezdoming...@terra.es>\n"
"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: hello-c/hello.c:31 hello-c-gnome/hello.c:47 hello-c++/hello.cc:40
#: hello-c++-qt/hello.cc:46 hello-c++-kde/hellowindow.cc:42
#: hello-c++-gnome/hello.cc:51 hello-objc/hello.m:31
#: hello-objc-gnustep/Hello.m:50 hello-objc-gnome/hello.m:48
#: hello-sh/hello.sh:15 hello-python/hello.py.in:13
#: hello-clisp/hello.lisp.in:12 hello-librep/hello.jl.in:13
#: hello-smalltalk/hello.st.in:32 hello-java/Hello.java:15
#: hello-java-awt/Hello.java:24 hello-java-swing/Hello.java:21
#: hello-csharp/hello.cs:29 hello-csharp-forms/hello.cs:30
#: hello-gawk/hello.awk:12 hello-pascal/hello.hello_world
#: hello-ycp/hello.ycp:16 hello-tcl/hello.tcl:12 hello-tcl-tk/hello.tcl:14
#: hello-perl/hello-1.pl.in:18 hello-perl/hello-2.pl.in:13
#: hello-php/hello.php:13
msgid "Hello, world!"
msgstr "¡Ola, mundo!"

#: hello-c/hello.c:32 hello-c-gnome/hello.c:52 hello-c++/hello.cc:41
#: hello-c++-gnome/hello.cc:56 hello-objc/hello.m:32
#: hello-objc-gnustep/Hello.m:59 hello-objc-gnome/hello.m:53
#: hello-librep/hello.jl.in:15 hello-gawk/hello.awk:13
#: hello-pascal/hello.running_as hello-tcl/hello.tcl:13
#: hello-tcl-tk/hello.tcl:17 hello-perl/hello-1.pl.in:20
#: hello-php/hello.php:15
#, php-format
msgid "This program is running as process number %d."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número %d."

#: hello-c++-qt/hello.cc:53 hello-c++-kde/hellowindow.cc:49
#: hello-smalltalk/hello.st.in:33 hello-ycp/hello.ycp:20
#, ycp-format
msgid "This program is running as process number %1."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número %1."

#: hello-c++-kde/hello.cc:46
msgid "Hello example"
msgstr "Exemplo Ola"

#: hello-c++-kde/hello.cc:48
msgid "Hello world example"
msgstr "Exemplo Ola mundo"

#: hello-sh/hello.sh:18
#, sh-format
msgid "This program is running as process number $pid."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número $pid."

#: hello-python/hello.py.in:14
#, python-format
msgid "This program is running as process number %(pid)d."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número %(pid)d."

#: hello-clisp/hello.lisp.in:14
#, lisp-format
msgid "This program is running as process number ~D."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número ~D."

#: hello-java/Hello.java:19 hello-java-awt/Hello.java:29
#: hello-java-swing/Hello.java:26 hello-csharp/hello.cs:32
#: hello-csharp-forms/hello.cs:37
#, csharp-format
msgid "This program is running as process number {0}."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número {0}."

#: hello-perl/hello-2.pl.in:15
#, perl-brace-format
msgid "This program is running as process number {pid}."
msgstr "Este programa está a executarse como o proceso número {pid}."
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a