Son un tradutor voluntário ao galego (mínimos).
Estou moi interesado en axudar a traducir KDE (trunk).
Poderiades-me indicar a que lle teño que enviar os ficheiros po unha vez 
traducidos?.

Saudos,
MV.

Attachment: pgpO1ujHYRTeQ.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a