O Xoves 22 Setembro 2005 00:25, Brais Arias Rio escribiu:
> Ola, estiben lendo na web, como facer para traducir e quixen ver o
> impreso Translation Disclaimer, pero o enlace da web non funcionou.
>
> Outra cousa, eu ás veces necesito estar co windows entón se me de por
> traducir con el e remato o ficheiro .po e non o podo compilar,
> podovolo mandar en .po??

Home, eu as cousas que lle enviei a Xabi G. Feal mandei-llas como .po, que é o 
seu.

>
> e outra dubida que teño:
> estiben mirando nin ficheiro e atopeime con isto:
>
> #: medianotifier.cpp:160
> msgid ""
> "An autorun file as been found on your '%1'. Do you want to execute it?\n"
> "Note that executing a file on a medium may compromise your system's
> security" msgstr ""
>
>
> como sería? traduzo e o texto en galego metoi en msgstr""  ?
> O texto no idioma orixinal non deberia estar dentro do msgid""   ?

Traduce-o como 
msgstr ""
"Primeira cadea\n"
"Segunda Cadea"

De todas formas, penso que é mellor que no canto de traduci-lo directamente 
cun editor de textos lle votes unha ollada a un programa especializado para 
estas labores, como por exemplo kbabel ou po-edit.


-- 
Chave pública en www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpSGAM2uZNSe.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a