O Mércores 28 Setembro 2005 13:23, Xabi G. Feal escribiu:

>       Se o compromiso do CESGA coa localización e implantación do sw libre 
> fóse
> sempre coma a que manifestan nestes dous concursos, terían tido máis
> presencia noutros proxectos, por non dicir que podían emprender a tradución
> directamente con persoal contratado por eles mesmos (o cal suporía un
> aforro,non si?). 

Pois o mais seguro é que si. Mira por onde, um titulado superior (usease, um 
licenciado, arquitecto ou engenheiro), contratado como tal polo estado cobra 
um salário bruto anual de aproximadamente 28.674,73 €, se a esta cantidade 
lle sumamos um 33% como pagamento do contratante à seguridade social, temos 
un gasto total (por parte da empresa contratante) de 38.137,39€. É dicer, a 
presente contrata supom o custo laboral de 3,7 filólogos adicados a tempo 
completa a traducir.

Con base na minha experiência traducindo, podo estimar o tempo requerido para 
traducir todas as mensages da interface de kde na linha trunk en um ano de um 
traballador. Com dous, no mesmo praço terias traducido tanto a gui como a 
ajuda. Em ambos casos, reaproveitando o trabalho feito, pero como eu tento 
usar mínimos, tinha que revisar todas as mensages, mesmo as ja traducidas.

Exactamente nom sei que tamanho tem a i18n de OOo, pero mais grande que todo 
KDE nom é. Em resumo, que me parece umha quantidade exagerada.


Por certo, respeito da sinatura que pom a lista de trasno, seria possível 
facer que comezasse pola cadea '-- '?

-- 
Chave pública en www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpbHkENCDJAt.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a