Permitídeme contestar, resulta doado rebatir a argumentación. Antes de nada, 
quero resaltar cál é a situación que se está a dar para que sexa un 
exconcelleiro o que saia para o exclarecemento e a suposta defensa dunha 
suposta acusación.


> Permitídeme presentarme. Sou Carlos Neira Cortizas, ex-concelleiro de
> facenda en Fene e principal impulsor tanto das Xornadas de software
> libre en Fene como do Proxecto Estaleiro para a tradución de software
> libre ao galego.
>
> Escribo en relación cunha mensaxe que foi enviada á lista de trasno
> con data de hoxe (28 de setembro) na que se mencionan cuestións
> relativas ao concello de Fene que son incorrectas e que creo que
> cumpre aclarar, tanto no ámbito privado como no da lista en que foron
> vertidas. O propio autor, Xabier García Feal, admite correccións, e é
> por iso que fago chegar a través de terceiros as seguintes
> aclaracións:

>
> - A primeira cuestión refírese a confirmar que en todo momento a
> persoa á que encomendamos a xestión e organización das xornadas de
> Fene, Roberto Brenlla en nome de Agnix, en todo momento nos mantivo ao
> tanto das xestións que realizou. 

Pois lamento informarche que non foi así coa segunda parte interesada no 
asunto, pois ocultáronsenos moitos datos como xa dixen. En primeiro lugar, o 
concello que estaba detrás, e o que resultaba máis ferinte era a 
imposibilidade de estar en contacto directo con vós. Normalmente adoito por 
en contacto ás persoas interesadas en estabelecer calquera tipo de conversas, 
xa que coido é o mellor xeito de non estorbar. Máis aínda, non sei que 
interese pode ter un concello en tratar mediante terceiros, non si?


> El deuse de alta en Trasno por 
> indicación miña e de Daniel Romero, funcionario en Fene, para ver de
> obter colaboración nunha ponencia para as Xornadas e de paso comprobar
> se había "vida" e "masa crítica" en trasno, de cara a conformar nun
> futuro o Proxecto Estaleiro baixo unha filosofía aperturista e de
> colaboración de todos os que estades a traballar no eido do software
> libre en galego. A resposta foi negativa. 

A resposta foi negativa no caso do corrector ortofráfico para o Aspell polos 
motivos técnicos que xa se dixeron. Máis nada. No caso do concello de Fene 
non houbo resposta formal de ningún tipo, só se abriu un fío de discusión na 
lista nas que un recén chegado ofrecía a colaboración mediante proxecto dun 
concello descoñecido, cuns métodos sen determinar, na que se nos pedían unhas 
ideas e se nos falaba superficialmente do que suporía un proxecto serio de 
tradución de software. Non hai máis que remitirse aos arquivos da lista de 
correo. Non hai máis que dicir que deberiades nese momento estar mellor 
informados, se cadra levando as conversas directamente e sendo vós a fonte de 
propostas, non a fonte de preguntas. Así que considerar un desentendemento 
coma unha negativa formal, paréceme esaxerado, pois o que ten a idea é o que 
a leva a cabo, non o que agarda a que lla traian á casa.

> En contra do que se di na 
> mensaxe, debo aclarar que as xornadas sempre tiveron garantida a
> financiación (Concello + Deputación)

Eu non recordo ter dito nada na mensaxe sobre se as Xornadas tiveron ou non 
garantida unha financiación, ou polo menos non lembro ter dito nada, se cadra 
fállame a memoria?


> pero non así o Proxecto 
> Estaleiro, por iso dubido de que se ofrecera financiación segura para
> traducir nada. De feito o Proxecto Estaleiro nunca chegou a arrancar
> até hoxe por falta de financiamento (o Concello de Fene non pode por
> si só custealo).

Entón podes explicarme qué é isto (palabras de Roberto Brenlla)?:

    ""Uns responsables dun concello están interesados en ofrecer algúns
    fondos cos que afrontar custes de traducción ó galego.

    En primeiro termo falan de darllos a Trasno (ou individualmente a
    xente que colabora con Trasno) para determinadas aplicacións e
    escritorios.
    Coma segunda posibilidade pensan na lóxica de facelo vía becas
    oficiais, por exemplo, a filólogos. (Roberto Brenlla 14-01-05)""

Ao mellor entendimos mal, a min nunca se me deron ben as obviedades. Volvo 
repetir que o mellor xeito de falar entre as partes é directamente.


>
> - A segunda refírese ás xestións perante a D.X. de Normalización
> Lingüística realizadas por Roberto Brenlla. Podo confirmar que se
> realizaron a través dunha persoa que coñezo, e que en todo momento só
> tiveron como obxectivo promover o devandito corrector ortográfico para
> o OpenOffice, de xeito que a Administración financiara a súa
> elaboración dunha vez. 

Xa hai un excelente dicionario-corrector en mínimos feito por Ramón Flores 
para o OpenOffice entre outros programas. A cuestión da elaboración dun 
dicionario en normativa oficial discutiuse con anterioridade e concluiuse que 
por motivo da colocación dos enclíticos (feito que desembocaba nunha 
cantidade desmesurada de entradas no dicionario) era inviábel facer un 
dicionario en normativa oficial coas actuais tecnoloxías empregadas no 
software libre (Aspell,Ispell...).

> Froito das xestións destas dúas persoas a 
> cuestión do software libre en galego figura no novo Plan de
> Normalización, e se descubriu que xa había presentadas na Xunta con
> anterioridade máis propostas de natureza empresarial para facer a
> tradución do OpenOffice. 

Pois tamén me parece estrano que unha empresa teña que propoñer á Xunta a 
tradución dun software acollido á libre distribución. Ou non tanto, pensemos: 
a elaboración dunha tradución que non terá rentabilidade económica coa súa 
distribución, pois é de libre distribución unha vez feita, só pode interesar 
a dous suxeitos: o primeiro, á persoa que de xeito altruista fai a tradución 
porque se sinte realizado co traballo social que está a desenvolver, ou á 
empresa que como único método pode acollerse a unha subvención pública para 
obter unha rendabilidade económica onde os outros manifestan a acción da súa 
ética. Ben, non vou entrometerme entre cales destas posturas se deben 
adoptar. Polo que dis máis abaixo, sei de boa tinta (ti) cal é teu parecer: o 
pragmatismo máis rastreiro que coñezo, o conformismo do perezoso na análise 
total.
Se cadra esas "propostas de tipo empresarial" (cómo me gustan os eufemismos)
foran as vulgarmente chamadas "negocios" ou "toma diñeiro público que non sei 
onde metelo".


> Dito isto, paréceme que toda discusión acerca 
> de uns ou de outros se reduce aos típicos enfrontamentos que propician
> as subvencións e os concursos públicos entre os interesados. 

Seica deduciches algo que non quixen dar a entender. Pero ben, terei que 
manifestarme ao respeto. Non existe ningún tipo de interese pola miña parte 
nin pola da maioría dos tradutores colaboradores de optar a dito concurso, 
porque decidimos facer as traducións (como sempre as fixemos) de xeito 
altruísta. Se houbese proxecto a nivel de goberno de levar a cabo o que 
consideraramos é unha tarefa imprescindíbel, pois nos sentiriamos moito máis 
lixeiros ao non ter que adicar os nosos ratos libres á tradución e cederiamos 
o traballo gostosamente a filólogos contratados directamente pola Xunta. Se 
cadra aínda por isto da morriña ou polo compromiso seguiriamos a colaborar 
asiduamente, case con seguridade máis ben en moitos de nós.
Se hai alguén que disinta desta opinión entre os colaboradores habituais, pois 
con todo o respeto ten dereito a manifestalo.
O que si quero recalcar é que das a entender que existe pola parte vósa ou de 
terceiros coñecidos algunha interese en optar á subvención, pois non 
existiría se non necesidade de dar resposta con tanta urxencia á miña 
mensaxe, moito menos aínda por parte dun exconcelleiro e non por parte dos 
supostamente aludidos nin de explicar na mensaxe que existe un "enfrontamento 
entre interesados". 

> Pola miña 
> parte só podo lamentar este tipo de dinámicas, así como que haxa
> sempre alguén que tira do carro (do software libre) en distintas
> direccións, cando o que cómpre é coordinación e colaboración e non
> desconfianzas e inciaivas illadas e perecedeiras (precisamente isto
> era o que pretendía evitar o Proxecto Estaleiro).

Gústache etiquetar ás persoas, pero non empecemos con falacias ad hominem, 
porque non é o asunto. Estabamos a tratar o tema do CESGA pero fago un inciso 
para rebatir o que dis: en primeiro lugar entendo que dis que Trasno é unha 
iniciativa illada e perecedeira. Non o sei, pero se o é pode que sexa porque 
non contamos cos colaboraderes que precisariamos. ¿Interésache colaborar, xa 
que tanto te preocupas do tema? Agradeceriamos con gusto a túa colaboración.
¿Anque ao mellor non é teu xeito de botar unha man non si? Logo dis que sempre 
hai alguén que tira en distintas direcións, e entendo (pois non está moi 
claro) que te refires a min pola miña desconfianza e que con distintas 
direcións te refires a contracorrente. Ben, pois estou orgulloso delo, así 
que o inciso non serviu para moito.

>
> - A terceira refírese ao meu defunto amigo Francisco Allegue. O
> Proxecto Estaleiro non ficou paralizado pola súa inesperada e
> repentina morte, senón como dixen pola falta de financiación (malia as
> xestións que se fixeron na Deputación, coa empresa R e outras
> entidades). Na prensa o Proxecto Estaleiro apareceu vinculado a Pancho
> porque decidimos no goberno municipal vinculalo á área de emprego e
> promoción económica, dado o seu pretendido carácter de xerador de
> postos de traballo e o desexo de que algún día tivera instalacións
> propias no Polígono de Vilar do Colo. En calquera caso, como dixen, o
> impulsor do proxecto non foi el, senón eu, dito sexa sen ánimo de
> protagonismo (tampouco estou inventado nada). Pola contra, debo
> confirmar que as Xornadas si se van celebrar (aínda que se atrasan a
> decembro por problemas de datas de ponentes e asistentes) e hai posts
> en diferentes foros da comunidade de usuarios/as de linux para achegar
> ponencias libremente.

Niso xa non podo dicir nada, pois referíame á defunción de F.A. coma un dos 
"posíbeis" motivos da decaída do proxecto. Só tiña a información que me 
forneceu a prensa, e supuxen que habería problemas tamén coa financiación. 

>
> - A cuarta ten que ver co concurso público. Sei que dito concurso é o
> resultado dun convenio herdado pola actual Xunta e que deixou asinado
> no seu dia o PP con dotación de diñeiro pero sen dotalo sequera de
> contido. Creo que con bon criterio o CESGA optou por dedicar parte dos
> fondos á necesaria tarefa de traducir o OpenOffice. Non entro a xulgar
> as condicións do concurso, aínda que si podo dicir algo sobre a
> filosofía. 

Pois ao que non quere saber chámaselle necio, e máis se o que non quere saber 
é a esencia da discusión. As condicións do concurso son moi chamativas, e non 
está de máis que as xulgues se queres entrar na discusión, pois son o fondo 
da cuestión. Agardo o teu xuízo con impaciencia.

> Eu creo que sería estúpido por parte de todos/as desbotar o 
> traballo feito por todas as persoas que no seu día contribuíron en
> algo ao que está feito. 

Claro que non! Ninguén dixo o contrario, só trato de que o OpenOffice estea 
traducido. O que crtiticaba é que se empregue ese traballo dun terceiro para 
sacar rendemento económico. Non me parece xusto dende a miña perspectiva, 
anque hai que estar quizabes nun contexto empresarial para saber desprenderse 
destes prexuízos tontos tipo "facer diñeiro a costa dos demáis". E seguro que 
me has de dicir que me estou contradicindo neste párrafo, mais non é así, 
ambas posturas son perfetamente disxuntas segundo a lóxica formal, é dicir 
pode darse unha (OpenOffice traducido) sen que se dea a outra (Aproveitamento 
indebido).

> Non sei se desta forma (concurso público) hai 
> maneira de aproveitar iso, pero parece difícil. Só podo dicir
> precisamente que o Proxecto Estaleiro o que pretendía era combinar o
> traballo novo e profesional de informáticos e filólogos coas achegas
> da comunidade de usuarios, sen desbotar a ninguén. En calquera caso se
> hai traballo feito no software libre e é paroveitable eu tamén espero
> que non sexa para darlle beneficios extraordinarios a ninguén, senón
> para que toda a comunidade se beneficie diso e para que se recoñezan
> os méritos de todos/as cantos/as achegaron algo.

Mellor deixa os méritos para os narcisistas, que a min chégame co beneficio 
colectivo. 

>
> É todo canto quería deixar claro. Sobre o que non falo non teño datos
> de primeira man e non podo dicir nada en concreto. Pero respecto a
> Roberto Brenlla teño que dicir que foi gracias ao seu traballo que
> comecei a crer que en Galicia se podían chegar a facer cousas serias e
> perdurábeis no ámbito do software libre, e sen ser un super-homem
> seguro que é das persoas que está a tirar deste mundo para adiante.

De calquera xeito, eu non me estaba a referir ao tema de Fene, senón ao do 
CESGA. Só falei de Fene para por de relevo as xornadas e a situación inicial, 
que foi o que primeiro surxiu. Así que tampouco me esperaba que houbese 
resposta dende Fene, pois non ten moita relación co concurso do CESGA.

>
> Un saúdo a todo o mundo e disculpade que non poida responder réplicas
> por non estar na lista.
> --
> Carlos Neira Cortizas
> http://www.cidadania.coop
>
> 2005/9/28, Xabi G. Feal <xab...@gmx.net>:
> >     Quería facer pública unha información relativa a Trasno e as
> > propostas de tradución que se veñen facendo nos últimos meses, tanto a
> > Trasno coma a empresas coma o concurso do que falabamos noutros correos:
> >
> >     1)Tras facer un par de consultas na rede, descubrín que Roberto
> > Brenlla (proxecto agnix.org) e Jesús Arribi Vilela (proxecto agnix.org)
> > foron partícipes de varias xornadas en prol do sw libre en Fene e en
> > Santiago de Compostela, sendo probablemente os impulsores de ditas
> > xornadas, como deu a entender un deles nalgunhas mensaxes. Ademais, a súa
> > pertenza á asociación agnix denota que existe algún tipo de relación
> > entre eles. O máis importante é que Jesús Arribi pertence ao persoal do
> > CESGA no grupo Centro de Competencias en Comercio Electrónico de Galicia,
> > no que traballa coma analista (ver
> > http://www.cesga.es/ga/Cesga/Persoal.html)
> >
> >     2)Roberto Brenlla fixo unha proposta a Trasno en xaneiro deste
> > mesmo ano, o mesmo día no que se inscribía na lista de correo e se
> > presentaba, na que ofertaba as axudas económicas dun concello, do que non
> > se nos revelou o nome ata máis tarde, para acometer os traballos de
> > tradución que se estiveron levando sempre en Trasno. En ningún momento se
> > nos puxo en contacto directo co concello e sempre se falou do tema con
> > Roberto de intermediario (se é que se lle comunicou ao concello algo das
> > nosas conversas). Posteriormente, Roberto se dirixía a min en privado e
> > solicitaba máxima discreción, para informarme de que tamén tiña contactos
> > con persoal do Plan De Normalización Lingüística da Xunta. Algún
> > funcionario/cargo/persoa deste grupo estaba tamén moi interesada no tema
> > de subvencionar estas actividades de tradución do sw libre, en concreto
> > pretendían elaborar un diccionario de galego normativo para o Aspell
> > (OpenOffice). Roberto Brenlla solicitoume a min a elaboración dun
> > preproxecto e cito palabras textuais:
> >
> >     ""Di que, se podes, prepares un moi breve
> >     borrador coa 'estratéxia técnica' para levar a bo termo este
> >     obxectivo. Penso en cuantificar á xente necesaria para facilitar
> > o código a ser introducido, a formación técnica ós filólogos, a
> > reincorporación do traducido na aplicación OOffice ... en fin, todo o que
> > consideres oportuno.
> >
> >     Tralo envío do borrador, esta persoa o amosará á Comisión. Se non
> > é xa nesa primeira entrevista, na seguinte di que estaría ben que foras
> > ou fósemos con el para xa concretar todo o plan de actuación. O resultado
> > mínimo a esperar sería ter o devandito "corrector ortográfico galego" co
> > visto e prace da Mesa para a Normalización, o da Xunta, o de todos,
> > vamos. (?)""
> >
> > Noutras conversas tamén:
> >
> >     ""[...]Para rematar, grazas pola túa resposta e interese.
> > Escribínte persoalmente porque eles o plantexan con privacidade, a piden
> > alomenos ó comezo. Confío en que trala xuntanza esa todo isto saia á luz
> > para un debate e concurso públicos.
> >
> >     Saúde""
> >
> > Cando lin o de privacidade e logo o de concurso públicos sentín que me
> > estaban tomando o pelo, pois nós en Trasno coma "pseudoasociación" non
> > poderiamos optar a ser beneficiarios de ningunha subvención nin moito
> > menos optar a un concurso público coma empresa. Así que a solicitude que
> > se me fixo de que elaborase un borrador para o proxecto para que logo
> > saíra a concurso público, sooume a burla. Quero dicir que posiblemente
> > sexa Roberto Brenlla o que, facendo sempre de intermediario e recén
> > chegado á lista de correo, o que fixera uso do borrador como de seu o llo
> > fornecese a calquera interesado en optar á subvención.
> >
> > Dende Trasno Ramón Flores fixo saber a inviabilidade do proxecto por
> > cuestións técnicas que todos comprendimos e isto, sumado á miña
> > desconfianza natural de galego e ao meu descoñecemento no tema dos
> > dicionarios, fixo que me desentendera do asunto.
> >
> > 3) Ambas propostas de colaboración/subvención quedaron en papel mollado
> > co paso do tempo, ata tal punto que nunca máis se volveu a falar do tema.
> > Polo asunto de Fene, algunha nova na Voz de Galicia sobre o proxecto (que
> > por certo non tiña moito que ver coa proposta principal que nos amosou
> > Brenlla), pero sabendo que o coimpulsor do tema era o concellal Pancho
> > (Francisco Allegue), recentemente falecido, pois supoño que a cousa tiña
> > para tempo.
> >
> > 4) Fai uns días que saíu á luz o concurso "público (?)" para optar á
> > localización do OpenOffice. Dada a cuantía ofertada (140.000 €), o pouco
> > prazo para a presentación de solicitudes, a procedencia da oferta, o
> > estrano do método e, o que é máis chocante, o traballo a acometer (lembro
> > que xa está parcialmente traducido, bastante segundo denotaban os
> > screenshoots da páxina do proxecto Ceibe, anque posíbelmente desfasado en
> > canto ás versións do OO), sentín cursiosidade por saber se había xente
> > implicada no asunto que eu coñecese. Ben, pois tralo posto no ponto 1),
> > que, anque simples
> > amizades-relacións non queren dicir nada, ben o sei, pero que no conxunto
> > dos acontecementos deixan de ser casuais a parecer relacionados, entendo
> > que existe algún tipo de amaño para favorecer a determinada empresa
> > (empresa en tódolos sentidos da palabra). Deixo a cada un a
> > interpretación que queira facer do caso, pero creo que está máis ou menos
> > claro.
> >
> > 5)Quero informar á xente de Trasno do preocupante do asunto, en canto a
> > que pode que se estea a empregar ou se vaia a empregar (como xa se quería
> > empregar nas tentativas do corrector ortográfico) o traballo que fixemos
> > e facemos de xeito altruista a cotío, para beneficio persoal de
> > determinadas persoas.
> >
> > Estou aberto a correccións, e supoño que isto dará que falar, se é que
> > hai alguén a lelo.
> >
> > _______________________________________________
> > Trasno mailing list
> > tra...@ceu.fi.udc.es
> > http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
>
> --
> Roberto Brenlla
> www.agnix.org
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a