ops, desculpem-me aí... era um forward :P

até.


Ter, 2005-10-04 às 15:08 +0200, Manuel A. Fernandez Montecelo escreveu:
> Qui, 2005-09-29 às 02:35 +0200, Xabi G. Feal escreveu:
> > Permitídeme contestar, resulta doado rebatir a argumentación. Antes de 
> > nada, 
> > quero resaltar cál é a situación que se está a dar para que sexa un 
> > exconcelleiro o que saia para o exclarecemento e a suposta defensa dunha 
> > suposta acusación.
> > 
> > 
> > > Permitídeme presentarme. Sou Carlos Neira Cortizas, ex-concelleiro de
> > > facenda en Fene e principal impulsor tanto das Xornadas de software
> > > libre en Fene como do Proxecto Estaleiro para a tradución de software
> > > libre ao galego.
> > >
> > > Escribo en relación cunha mensaxe que foi enviada á lista de trasno
> > > con data de hoxe (28 de setembro) na que se mencionan cuestións
> > > relativas ao concello de Fene que son incorrectas e que creo que
> > > cumpre aclarar, tanto no ámbito privado como no da lista en que foron
> > > vertidas. O propio autor, Xabier García Feal, admite correccións, e é
> > > por iso que fago chegar a través de terceiros as seguintes
> > > aclaracións:
> > 
> > >
> > > - A primeira cuestión refírese a confirmar que en todo momento a
> > > persoa á que encomendamos a xestión e organización das xornadas de
> > > Fene, Roberto Brenlla en nome de Agnix, en todo momento nos mantivo ao
> > > tanto das xestións que realizou. 
> > 
> > Pois lamento informarche que non foi así coa segunda parte interesada no 
> > asunto, pois ocultáronsenos moitos datos como xa dixen. En primeiro lugar, 
> > o 
> > concello que estaba detrás, e o que resultaba máis ferinte era a 
> > imposibilidade de estar en contacto directo con vós. Normalmente adoito por 
> > en contacto ás persoas interesadas en estabelecer calquera tipo de 
> > conversas, 
> > xa que coido é o mellor xeito de non estorbar. Máis aínda, non sei que 
> > interese pode ter un concello en tratar mediante terceiros, non si?
> > 
> > 
> > > El deuse de alta en Trasno por 
> > > indicación miña e de Daniel Romero, funcionario en Fene, para ver de
> > > obter colaboración nunha ponencia para as Xornadas e de paso comprobar
> > > se había "vida" e "masa crítica" en trasno, de cara a conformar nun
> > > futuro o Proxecto Estaleiro baixo unha filosofía aperturista e de
> > > colaboración de todos os que estades a traballar no eido do software
> > > libre en galego. A resposta foi negativa. 
> > 
> > A resposta foi negativa no caso do corrector ortofráfico para o Aspell 
> > polos 
> > motivos técnicos que xa se dixeron. Máis nada. No caso do concello de Fene 
> > non houbo resposta formal de ningún tipo, só se abriu un fío de discusión 
> > na 
> > lista nas que un recén chegado ofrecía a colaboración mediante proxecto dun 
> > concello descoñecido, cuns métodos sen determinar, na que se nos pedían 
> > unhas 
> > ideas e se nos falaba superficialmente do que suporía un proxecto serio de 
> > tradución de software. Non hai máis que remitirse aos arquivos da lista de 
> > correo. Non hai máis que dicir que deberiades nese momento estar mellor 
> > informados, se cadra levando as conversas directamente e sendo vós a fonte 
> > de 
> > propostas, non a fonte de preguntas. Así que considerar un desentendemento 
> > coma unha negativa formal, paréceme esaxerado, pois o que ten a idea é o 
> > que 
> > a leva a cabo, non o que agarda a que lla traian á casa.
> > 
> > > En contra do que se di na 
> > > mensaxe, debo aclarar que as xornadas sempre tiveron garantida a
> > > financiación (Concello + Deputación)
> > 
> > Eu non recordo ter dito nada na mensaxe sobre se as Xornadas tiveron ou non 
> > garantida unha financiación, ou polo menos non lembro ter dito nada, se 
> > cadra 
> > fállame a memoria?
> > 
> > 
> > > pero non así o Proxecto 
> > > Estaleiro, por iso dubido de que se ofrecera financiación segura para
> > > traducir nada. De feito o Proxecto Estaleiro nunca chegou a arrancar
> > > até hoxe por falta de financiamento (o Concello de Fene non pode por
> > > si só custealo).
> > 
> > Entón podes explicarme qué é isto (palabras de Roberto Brenlla)?:
> > 
> >   ""Uns responsables dun concello están interesados en ofrecer algúns
> >   fondos cos que afrontar custes de traducción ó galego.
> > 
> >   En primeiro termo falan de darllos a Trasno (ou individualmente a
> >   xente que colabora con Trasno) para determinadas aplicacións e
> >   escritorios.
> >   Coma segunda posibilidade pensan na lóxica de facelo vía becas
> >   oficiais, por exemplo, a filólogos. (Roberto Brenlla 14-01-05)""
> > 
> > Ao mellor entendimos mal, a min nunca se me deron ben as obviedades. Volvo 
> > repetir que o mellor xeito de falar entre as partes é directamente.
> > 
> > 
> > >
> > > - A segunda refírese ás xestións perante a D.X. de Normalización
> > > Lingüística realizadas por Roberto Brenlla. Podo confirmar que se
> > > realizaron a través dunha persoa que coñezo, e que en todo momento só
> > > tiveron como obxectivo promover o devandito corrector ortográfico para
> > > o OpenOffice, de xeito que a Administración financiara a súa
> > > elaboración dunha vez. 
> > 
> > Xa hai un excelente dicionario-corrector en mínimos feito por Ramón Flores 
> > para o OpenOffice entre outros programas. A cuestión da elaboración dun 
> > dicionario en normativa oficial discutiuse con anterioridade e concluiuse 
> > que 
> > por motivo da colocación dos enclíticos (feito que desembocaba nunha 
> > cantidade desmesurada de entradas no dicionario) era inviábel facer un 
> > dicionario en normativa oficial coas actuais tecnoloxías empregadas no 
> > software libre (Aspell,Ispell...).
> > 
> > > Froito das xestións destas dúas persoas a 
> > > cuestión do software libre en galego figura no novo Plan de
> > > Normalización, e se descubriu que xa había presentadas na Xunta con
> > > anterioridade máis propostas de natureza empresarial para facer a
> > > tradución do OpenOffice. 
> > 
> > Pois tamén me parece estrano que unha empresa teña que propoñer á Xunta a 
> > tradución dun software acollido á libre distribución. Ou non tanto, 
> > pensemos: 
> > a elaboración dunha tradución que non terá rentabilidade económica coa súa 
> > distribución, pois é de libre distribución unha vez feita, só pode 
> > interesar 
> > a dous suxeitos: o primeiro, á persoa que de xeito altruista fai a 
> > tradución 
> > porque se sinte realizado co traballo social que está a desenvolver, ou á 
> > empresa que como único método pode acollerse a unha subvención pública para 
> > obter unha rendabilidade económica onde os outros manifestan a acción da 
> > súa 
> > ética. Ben, non vou entrometerme entre cales destas posturas se deben 
> > adoptar. Polo que dis máis abaixo, sei de boa tinta (ti) cal é teu parecer: 
> > o 
> > pragmatismo máis rastreiro que coñezo, o conformismo do perezoso na análise 
> > total.
> > Se cadra esas "propostas de tipo empresarial" (cómo me gustan os eufemismos)
> > foran as vulgarmente chamadas "negocios" ou "toma diñeiro público que non 
> > sei 
> > onde metelo".
> > 
> > 
> > > Dito isto, paréceme que toda discusión acerca 
> > > de uns ou de outros se reduce aos típicos enfrontamentos que propician
> > > as subvencións e os concursos públicos entre os interesados. 
> > 
> > Seica deduciches algo que non quixen dar a entender. Pero ben, terei que 
> > manifestarme ao respeto. Non existe ningún tipo de interese pola miña parte 
> > nin pola da maioría dos tradutores colaboradores de optar a dito concurso, 
> > porque decidimos facer as traducións (como sempre as fixemos) de xeito 
> > altruísta. Se houbese proxecto a nivel de goberno de levar a cabo o que 
> > consideraramos é unha tarefa imprescindíbel, pois nos sentiriamos moito 
> > máis 
> > lixeiros ao non ter que adicar os nosos ratos libres á tradución e 
> > cederiamos 
> > o traballo gostosamente a filólogos contratados directamente pola Xunta. Se 
> > cadra aínda por isto da morriña ou polo compromiso seguiriamos a colaborar 
> > asiduamente, case con seguridade máis ben en moitos de nós.
> > Se hai alguén que disinta desta opinión entre os colaboradores habituais, 
> > pois 
> > con todo o respeto ten dereito a manifestalo.
> > O que si quero recalcar é que das a entender que existe pola parte vósa ou 
> > de 
> > terceiros coñecidos algunha interese en optar á subvención, pois non 
> > existiría se non necesidade de dar resposta con tanta urxencia á miña 
> > mensaxe, moito menos aínda por parte dun exconcelleiro e non por parte dos 
> > supostamente aludidos nin de explicar na mensaxe que existe un 
> > "enfrontamento 
> > entre interesados". 
> > 
> > > Pola miña 
> > > parte só podo lamentar este tipo de dinámicas, así como que haxa
> > > sempre alguén que tira do carro (do software libre) en distintas
> > > direccións, cando o que cómpre é coordinación e colaboración e non
> > > desconfianzas e inciaivas illadas e perecedeiras (precisamente isto
> > > era o que pretendía evitar o Proxecto Estaleiro).
> > 
> > Gústache etiquetar ás persoas, pero non empecemos con falacias ad hominem, 
> > porque non é o asunto. Estabamos a tratar o tema do CESGA pero fago un 
> > inciso 
> > para rebatir o que dis: en primeiro lugar entendo que dis que Trasno é unha 
> > iniciativa illada e perecedeira. Non o sei, pero se o é pode que sexa 
> > porque 
> > non contamos cos colaboraderes que precisariamos. ¿Interésache colaborar, 
> > xa 
> > que tanto te preocupas do tema? Agradeceriamos con gusto a túa colaboración.
> > ¿Anque ao mellor non é teu xeito de botar unha man non si? Logo dis que 
> > sempre 
> > hai alguén que tira en distintas direcións, e entendo (pois non está moi 
> > claro) que te refires a min pola miña desconfianza e que con distintas 
> > direcións te refires a contracorrente. Ben, pois estou orgulloso delo, así 
> > que o inciso non serviu para moito.
> > 
> > >
> > > - A terceira refírese ao meu defunto amigo Francisco Allegue. O
> > > Proxecto Estaleiro non ficou paralizado pola súa inesperada e
> > > repentina morte, senón como dixen pola falta de financiación (malia as
> > > xestións que se fixeron na Deputación, coa empresa R e outras
> > > entidades). Na prensa o Proxecto Estaleiro apareceu vinculado a Pancho
> > > porque decidimos no goberno municipal vinculalo á área de emprego e
> > > promoción económica, dado o seu pretendido carácter de xerador de
> > > postos de traballo e o desexo de que algún día tivera instalacións
> > > propias no Polígono de Vilar do Colo. En calquera caso, como dixen, o
> > > impulsor do proxecto non foi el, senón eu, dito sexa sen ánimo de
> > > protagonismo (tampouco estou inventado nada). Pola contra, debo
> > > confirmar que as Xornadas si se van celebrar (aínda que se atrasan a
> > > decembro por problemas de datas de ponentes e asistentes) e hai posts
> > > en diferentes foros da comunidade de usuarios/as de linux para achegar
> > > ponencias libremente.
> > 
> > Niso xa non podo dicir nada, pois referíame á defunción de F.A. coma un dos 
> > "posíbeis" motivos da decaída do proxecto. Só tiña a información que me 
> > forneceu a prensa, e supuxen que habería problemas tamén coa financiación. 
> > 
> > >
> > > - A cuarta ten que ver co concurso público. Sei que dito concurso é o
> > > resultado dun convenio herdado pola actual Xunta e que deixou asinado
> > > no seu dia o PP con dotación de diñeiro pero sen dotalo sequera de
> > > contido. Creo que con bon criterio o CESGA optou por dedicar parte dos
> > > fondos á necesaria tarefa de traducir o OpenOffice. Non entro a xulgar
> > > as condicións do concurso, aínda que si podo dicir algo sobre a
> > > filosofía. 
> > 
> > Pois ao que non quere saber chámaselle necio, e máis se o que non quere 
> > saber 
> > é a esencia da discusión. As condicións do concurso son moi chamativas, e 
> > non 
> > está de máis que as xulgues se queres entrar na discusión, pois son o fondo 
> > da cuestión. Agardo o teu xuízo con impaciencia.
> > 
> > > Eu creo que sería estúpido por parte de todos/as desbotar o 
> > > traballo feito por todas as persoas que no seu día contribuíron en
> > > algo ao que está feito. 
> > 
> > Claro que non! Ninguén dixo o contrario, só trato de que o OpenOffice estea 
> > traducido. O que crtiticaba é que se empregue ese traballo dun terceiro 
> > para 
> > sacar rendemento económico. Non me parece xusto dende a miña perspectiva, 
> > anque hai que estar quizabes nun contexto empresarial para saber 
> > desprenderse 
> > destes prexuízos tontos tipo "facer diñeiro a costa dos demáis". E seguro 
> > que 
> > me has de dicir que me estou contradicindo neste párrafo, mais non é así, 
> > ambas posturas son perfetamente disxuntas segundo a lóxica formal, é dicir 
> > pode darse unha (OpenOffice traducido) sen que se dea a outra 
> > (Aproveitamento 
> > indebido).
> > 
> > > Non sei se desta forma (concurso público) hai 
> > > maneira de aproveitar iso, pero parece difícil. Só podo dicir
> > > precisamente que o Proxecto Estaleiro o que pretendía era combinar o
> > > traballo novo e profesional de informáticos e filólogos coas achegas
> > > da comunidade de usuarios, sen desbotar a ninguén. En calquera caso se
> > > hai traballo feito no software libre e é paroveitable eu tamén espero
> > > que non sexa para darlle beneficios extraordinarios a ninguén, senón
> > > para que toda a comunidade se beneficie diso e para que se recoñezan
> > > os méritos de todos/as cantos/as achegaron algo.
> > 
> > Mellor deixa os méritos para os narcisistas, que a min chégame co beneficio 
> > colectivo. 
> > 
> > >
> > > É todo canto quería deixar claro. Sobre o que non falo non teño datos
> > > de primeira man e non podo dicir nada en concreto. Pero respecto a
> > > Roberto Brenlla teño que dicir que foi gracias ao seu traballo que
> > > comecei a crer que en Galicia se podían chegar a facer cousas serias e
> > > perdurábeis no ámbito do software libre, e sen ser un super-homem
> > > seguro que é das persoas que está a tirar deste mundo para adiante.
> > 
> > De calquera xeito, eu non me estaba a referir ao tema de Fene, senón ao do 
> > CESGA. Só falei de Fene para por de relevo as xornadas e a situación 
> > inicial, 
> > que foi o que primeiro surxiu. Así que tampouco me esperaba que houbese 
> > resposta dende Fene, pois non ten moita relación co concurso do CESGA.
> > 
> > >
> > > Un saúdo a todo o mundo e disculpade que non poida responder réplicas
> > > por non estar na lista.
> > > --
> > > Carlos Neira Cortizas
> > > http://www.cidadania.coop
> > >
> > > 2005/9/28, Xabi G. Feal <xab...@gmx.net>:
> > > >     Quería facer pública unha información relativa a Trasno e as
> > > > propostas de tradución que se veñen facendo nos últimos meses, tanto a
> > > > Trasno coma a empresas coma o concurso do que falabamos noutros correos:
> > > >
> > > >     1)Tras facer un par de consultas na rede, descubrín que Roberto
> > > > Brenlla (proxecto agnix.org) e Jesús Arribi Vilela (proxecto agnix.org)
> > > > foron partícipes de varias xornadas en prol do sw libre en Fene e en
> > > > Santiago de Compostela, sendo probablemente os impulsores de ditas
> > > > xornadas, como deu a entender un deles nalgunhas mensaxes. Ademais, a 
> > > > súa
> > > > pertenza á asociación agnix denota que existe algún tipo de relación
> > > > entre eles. O máis importante é que Jesús Arribi pertence ao persoal do
> > > > CESGA no grupo Centro de Competencias en Comercio Electrónico de 
> > > > Galicia,
> > > > no que traballa coma analista (ver
> > > > http://www.cesga.es/ga/Cesga/Persoal.html)
> > > >
> > > >     2)Roberto Brenlla fixo unha proposta a Trasno en xaneiro deste
> > > > mesmo ano, o mesmo día no que se inscribía na lista de correo e se
> > > > presentaba, na que ofertaba as axudas económicas dun concello, do que 
> > > > non
> > > > se nos revelou o nome ata máis tarde, para acometer os traballos de
> > > > tradución que se estiveron levando sempre en Trasno. En ningún momento 
> > > > se
> > > > nos puxo en contacto directo co concello e sempre se falou do tema con
> > > > Roberto de intermediario (se é que se lle comunicou ao concello algo das
> > > > nosas conversas). Posteriormente, Roberto se dirixía a min en privado e
> > > > solicitaba máxima discreción, para informarme de que tamén tiña 
> > > > contactos
> > > > con persoal do Plan De Normalización Lingüística da Xunta. Algún
> > > > funcionario/cargo/persoa deste grupo estaba tamén moi interesada no tema
> > > > de subvencionar estas actividades de tradución do sw libre, en concreto
> > > > pretendían elaborar un diccionario de galego normativo para o Aspell
> > > > (OpenOffice). Roberto Brenlla solicitoume a min a elaboración dun
> > > > preproxecto e cito palabras textuais:
> > > >
> > > >     ""Di que, se podes, prepares un moi breve
> > > >     borrador coa 'estratéxia técnica' para levar a bo termo este
> > > >     obxectivo. Penso en cuantificar á xente necesaria para facilitar
> > > > o código a ser introducido, a formación técnica ós filólogos, a
> > > > reincorporación do traducido na aplicación OOffice ... en fin, todo o 
> > > > que
> > > > consideres oportuno.
> > > >
> > > >     Tralo envío do borrador, esta persoa o amosará á Comisión. Se 
> > > > non
> > > > é xa nesa primeira entrevista, na seguinte di que estaría ben que foras
> > > > ou fósemos con el para xa concretar todo o plan de actuación. O 
> > > > resultado
> > > > mínimo a esperar sería ter o devandito "corrector ortográfico galego" co
> > > > visto e prace da Mesa para a Normalización, o da Xunta, o de todos,
> > > > vamos. (?)""
> > > >
> > > > Noutras conversas tamén:
> > > >
> > > >     ""[...]Para rematar, grazas pola túa resposta e interese.
> > > > Escribínte persoalmente porque eles o plantexan con privacidade, a piden
> > > > alomenos ó comezo. Confío en que trala xuntanza esa todo isto saia á luz
> > > > para un debate e concurso públicos.
> > > >
> > > >     Saúde""
> > > >
> > > > Cando lin o de privacidade e logo o de concurso públicos sentín que me
> > > > estaban tomando o pelo, pois nós en Trasno coma "pseudoasociación" non
> > > > poderiamos optar a ser beneficiarios de ningunha subvención nin moito
> > > > menos optar a un concurso público coma empresa. Así que a solicitude que
> > > > se me fixo de que elaborase un borrador para o proxecto para que logo
> > > > saíra a concurso público, sooume a burla. Quero dicir que posiblemente
> > > > sexa Roberto Brenlla o que, facendo sempre de intermediario e recén
> > > > chegado á lista de correo, o que fixera uso do borrador como de seu o 
> > > > llo
> > > > fornecese a calquera interesado en optar á subvención.
> > > >
> > > > Dende Trasno Ramón Flores fixo saber a inviabilidade do proxecto por
> > > > cuestións técnicas que todos comprendimos e isto, sumado á miña
> > > > desconfianza natural de galego e ao meu descoñecemento no tema dos
> > > > dicionarios, fixo que me desentendera do asunto.
> > > >
> > > > 3) Ambas propostas de colaboración/subvención quedaron en papel mollado
> > > > co paso do tempo, ata tal punto que nunca máis se volveu a falar do 
> > > > tema.
> > > > Polo asunto de Fene, algunha nova na Voz de Galicia sobre o proxecto 
> > > > (que
> > > > por certo non tiña moito que ver coa proposta principal que nos amosou
> > > > Brenlla), pero sabendo que o coimpulsor do tema era o concellal Pancho
> > > > (Francisco Allegue), recentemente falecido, pois supoño que a cousa tiña
> > > > para tempo.
> > > >
> > > > 4) Fai uns días que saíu á luz o concurso "público (?)" para optar á
> > > > localización do OpenOffice. Dada a cuantía ofertada (140.000 €), o pouco
> > > > prazo para a presentación de solicitudes, a procedencia da oferta, o
> > > > estrano do método e, o que é máis chocante, o traballo a acometer 
> > > > (lembro
> > > > que xa está parcialmente traducido, bastante segundo denotaban os
> > > > screenshoots da páxina do proxecto Ceibe, anque posíbelmente desfasado 
> > > > en
> > > > canto ás versións do OO), sentín cursiosidade por saber se había xente
> > > > implicada no asunto que eu coñecese. Ben, pois tralo posto no ponto 1),
> > > > que, anque simples
> > > > amizades-relacións non queren dicir nada, ben o sei, pero que no 
> > > > conxunto
> > > > dos acontecementos deixan de ser casuais a parecer relacionados, entendo
> > > > que existe algún tipo de amaño para favorecer a determinada empresa
> > > > (empresa en tódolos sentidos da palabra). Deixo a cada un a
> > > > interpretación que queira facer do caso, pero creo que está máis ou 
> > > > menos
> > > > claro.
> > > >
> > > > 5)Quero informar á xente de Trasno do preocupante do asunto, en canto a
> > > > que pode que se estea a empregar ou se vaia a empregar (como xa se 
> > > > quería
> > > > empregar nas tentativas do corrector ortográfico) o traballo que fixemos
> > > > e facemos de xeito altruista a cotío, para beneficio persoal de
> > > > determinadas persoas.
> > > >
> > > > Estou aberto a correccións, e supoño que isto dará que falar, se é que
> > > > hai alguén a lelo.
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > Trasno mailing list
> > > > tra...@ceu.fi.udc.es
> > > > http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
> > >
> > > --
> > > Roberto Brenlla
> > > www.agnix.org
> > _______________________________________________
> > Trasno mailing list
> > tra...@ceu.fi.udc.es
> > http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
> -- 
> Manuel A. Fernandez Montecelo <man...@sindominio.net>
> 
> _______________________________________________
> Trasno mailing list
> tra...@ceu.fi.udc.es
> http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
-- 
Manuel A. Fernandez Montecelo <man...@sindominio.net>

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a