---------- Forwarded message ----------
From: Carlos Neira Cortizas <carlos.ne...@cidadania.coop>
List-Post: proxecto@trasno.net
Date: 29/09/2005 17:26
Subject: ültimo favor: podes mandar isto á lista de trasno?
To: Roberto Brenlla <bren...@gmail.com>
 Pois lamento informarche que non foi así coa segunda parte interesada no
asunto, pois ocultáronsenos moitos datos como xa dixen. En primeiro lugar, o
concello que estaba detrás, e o que resultaba máis ferinte era a
imposibilidade de estar en contacto directo con vós. Normalmente adoito por
en contacto ás persoas interesadas en estabelecer calquera tipo de conversas,
xa que coido é o mellor xeito de non estorbar. Máis aínda, non sei que
interese pode ter un concello en tratar mediante terceiros, non si? Ferinte? Xa medirás ti por que. O Concello non ten medios para
dedicar unha persoa a xestionar e organizar directamente unhas
xornadas e daquela encárgaas. O Concello aproveita para abrir
contactos con discreción sobre outro proxecto de tradución a través
dunha terceira persoa e maís nada. Se non é do teu gosto como se fixo
déixanos aos demais traballar ao noso xeito, ok? Ou é mellor non facer
nada?


 A resposta foi negativa no caso do corrector ortofráfico para o Aspell polos
motivos técnicos que xa se dixeron. Máis nada. No caso do concello de Fene
non houbo resposta formal de ningún tipo, só se abriu un fío de discusión na
lista nas que un recén chegado ofrecía a colaboración mediante proxecto dun
concello descoñecido, cuns métodos sen determinar, na que se nos pedían unhas
ideas e se nos falaba superficialmente do que suporía un proxecto serio de
tradución de software. Non hai máis que remitirse aos arquivos da lista de
correo. Non hai máis que dicir que deberiades nese momento estar mellor
informados, se cadra levando as conversas directamente e sendo vós a fonte de
propostas, non a fonte de preguntas. Así que considerar un desentendemento
coma unha negativa formal, paréceme esaxerado, pois o que ten a idea é o que
a leva a cabo, non o que agarda a que lla traian á casa.


 Insisto no anterior. Lamento que o método non sexa do teu gosto.
Critícalo e estás no teu dereito, pero se trataba só dunha sondaxe
porque era evidente para os que estamos fóra que estades parados
(véxase a data das útlimas noticias colocadas na web).

 Entón podes explicarme qué é isto (palabras de Roberto Brenlla)?:

 ""Uns responsables dun concello están interesados en ofrecer algúns
 fondos cos que afrontar custes de traducción ó galego.

 En primeiro termo falan de darllos a Trasno (ou individualmente a
 xente que colabora con Trasno) para determinadas aplicacións e
 escritorios.
 Coma segunda posibilidade pensan na lóxica de facelo vía becas
 oficiais, por exemplo, a filólogos. (Roberto Brenlla 14-01-05)""

Ao mellor entendimos mal, a min nunca se me deron ben as obviedades. Volvo
repetir que o mellor xeito de falar entre as partes é directamente.


 Eu penso que é un malentendido. O Concello estaba disposto a meter
cartos no proxecto Estaleiro (de tradución de software libre)
achegando unha porcentaxe do orzamento total sempre que alguén máis
achegase a outra parte. Non se atopou financiador para a outra parte a
través das nosas xestións, polo menos até o de agora, e por iso "hai e
non hai" cartos para o proxecto. Non creo que pague a pena darlle máis
voltas nin segundas interpretacións.


 Xa hai un excelente dicionario-corrector en mínimos feito por Ramón Flores
para o OpenOffice entre outros programas. A cuestión da elaboración dun
dicionario en normativa oficial discutiuse con anterioridade e concluiuse que
por motivo da colocación dos enclíticos (feito que desembocaba nunha
cantidade desmesurada de entradas no dicionario) era inviábel facer un
dicionario en normativa oficial coas actuais tecnoloxías empregadas no
software libre (Aspell,Ispell...).


 Pode ser que haxa dificultades técnicas que se me escapan, non o
nego, pero existe cando menos unha versión non libre na que ese
problema que comentas non foi problema, así que a técnica si que
permite facelo. En calquera caso o corrector de mínimos está ben para
quen use esa nromativa, pero non para o resto (en este caso a
maioría). Por iso digo que non hai corrector ortográfico libre
normativo, e iso é algo que tamén desexábamos chegar a incluír algún
día no proxecto do Estaleiro, ou a propiciar que se fixese impulsando
a idea en todos os foros nos que estamos presentes..


 Pois tamén me parece estrano que unha empresa teña que propoñer á Xunta a
tradución dun software acollido á libre distribución.
 Pois non sei porque é estrano. O normal é que as empreses busquen
traballo na Admistración, e como a lingua neste país precisa aínda de
subvencións e discriminacións positivas paréceme normal propoñer que a
Xunta o financie. Estou a falar diso, e non de aproveitar o traballo
feito pola comunidade, sobre iso volvo máis adiante. Dixéronnos que
había sobre a mesa do D.X. un proxecto para realizalo, e coa Xunta que
había antes é normal que o impulso a favor do galego tivera que vir
doutro lado, neste caso dunha empresa, como podía ter vido dunha
asociación se a houber que tivera proposto o mesmo, ou como fixo o
Estaleito de Fene en outras portas ás que petamos. E postos a
discutir, eu acredito que ante o abandono dun Goberno a min non me
importa que as empresas me ofrezan o que non me queren ofrecer os
poderes públicos, aínda que prefira como é lóxico isto último.

 Ou non tanto, pensemos:
a elaboración dunha tradución que non terá rentabilidade económica coa súa
distribución, pois é de libre distribución unha vez feita, só pode interesar
a dous suxeitos: o primeiro, á persoa que de xeito altruista fai a tradución
porque se sinte realizado co traballo social que está a desenvolver, ou á
empresa que como único método pode acollerse a unha subvención pública para
obter unha rendabilidade económica onde os outros manifestan a acción da súa
ética. Ben, non vou entrometerme entre cales destas posturas se deben
adoptar.
 Eu tampouco. Considero que ambas vías son compatibles no sistema
económico e na realidade en que vivimos. En todo caso eu creo que o
ideal sería un desenvolvemento mixto, con participación da comunidade
e das empresas con supervisión e financiamento público. Esa era a idea
base do Estaleiro.

 Polo que dis máis abaixo, sei de boa tinta (ti) cal é teu parecer: o
pragmatismo máis rastreiro que coñezo, o conformismo do perezoso na análise
total.

 Descualifícaste a ti mesmo.

 Se cadra esas "propostas de tipo empresarial" (cómo me gustan os eufemismos)
foran as vulgarmente chamadas "negocios" ou "toma diñeiro público que non sei
onde metelo".


 Non entendo que sentido lle queres dar ás miñas palabras, descúlpame.
Se pensas que eu procuro algún tipo de beneficio estás no certo. Eu
quero ter un corrector ortográfico en galego normativo en software
libre para facer negocio coa miña cooperativa. Non nos dedicamos a
traducir software se era o que pensabas. Se pensas que defendo que as
empresas tiren beneficio do traballo da comunidade estásme chamando
ladrón, e por aí non paso. Penso que aí perdeches o fío da
argumentación.

 Seica deduciches algo que non quixen dar a entender. Pero ben, terei que
manifestarme ao respeto. Non existe ningún tipo de interese pola miña parte
nin pola da maioría dos tradutores colaboradores de optar a dito concurso,
porque decidimos facer as traducións (como sempre as fixemos) de xeito
altruísta.
 Paréceme xenial, non pensaba outra cousa nin suxerín o contrario.

 Se houbese proxecto a nivel de goberno de levar a cabo o que
consideraramos é unha tarefa imprescindíbel, pois nos sentiriamos moito máis
lixeiros ao non ter que adicar os nosos ratos libres á tradución e cederiamos
o traballo gostosamente a filólogos contratados directamente pola Xunta.
 Ou por un concello se fose o caso, espero. Iso é qo que pretendíamos en Fene.

 Se
cadra aínda por isto da morriña ou polo compromiso seguiriamos a colaborar
asiduamente, case con seguridade máis ben en moitos de nós.
Se hai alguén que disinta desta opinión entre os colaboradores habituais, pois
con todo o respeto ten dereito a manifestalo.
O que si quero recalcar é que das a entender que existe pola parte vósa ou de
terceiros coñecidos algunha interese en optar á subvención, pois non
existiría se non necesidade de dar resposta con tanta urxencia á miña
mensaxe, moito menos aínda por parte dun exconcelleiro e non por parte dos
supostamente aludidos nin de explicar na mensaxe que existe un "enfrontamento
entre interesados".


 Se pensas que coñezo a xente que podería ter interese en facelo e
tirar beneficio direiche que estás no certo. Coñezo a xente de polo
menos 3 empresas diferentes que poderían realizalo. Se eu ou a miña
empresa tivéramos intereses... vaia conflito! Pero non é así, non nos
dedicamos a iso nin nós decidimos concurso ningún. O único que viña a
decir na miña mensaxe é que alí onde hai carto público dun concurso,
coincido contigo, aparecen  intereses contrapostos e alguén gaña e
outros perden, e normalmente é difícil encontrar que un fale ben do
seu concorrente e viceversa.

 Olla, que a resposta á túa mensaxe veu motivada polas inexactitudes
da tua primeira mensaxe en relación con Fene, e porque ti mesmo
pediches correccións. Se consideras que a resposta foi rápida pois así
foi, pero non tires conclusións erradas sobre intereses espúreos. Iso
é tirar a pedra e esconder a man. Eu non te coñezo e creo que non che
faltei ao respeto. Fala claramente se tes algo que dicir e non vertas
insidias sobre os máis.


 Gústache etiquetar ás persoas
 Non no o fixen. Non me refería a ti. Referíame á falta de
coordinación entre iniciativas dispersas, e falo colectivamente.

 , pero non empecemos con falacias ad hominem,
porque non é o asunto. Estabamos a tratar o tema do CESGA pero fago un inciso
para rebatir o que dis: en primeiro lugar entendo que dis que Trasno é unha
iniciativa illada e perecedeira.
 E laméntoo que así sexa. Pero é evidente. E non falo expresamente de
Trasno canto de todas as iniciativas colectivas ou individuais, pois
até onde eu sei Trasno non é a única, aínda que si a que acadou máis
importancia. Estou a dicir con iso que ma quero cargar? Non. O meu
interese sempre foi poñer unha Administración a apoiar esa e todas as
demais iniciativas para que non suceda o que sucede: que os proxectos
non andan ao ritmo desexado, que esmorecen e que moita xente acaba
cabreada e queimada por ilo. Salta á vista.

 Non o sei, pero se o é pode que sexa porque
non contamos cos colaboraderes que precisariamos. ¿Interésache colaborar, xa
que tanto te preocupas do tema? Agradeceriamos con gusto a túa colaboración.
¿Anque ao mellor non é teu xeito de botar unha man non si?
 Efectivamente. Mentre estiven de concelleiro pensei que o mellor que
podía facer era botar unha man desde a posición supoño que de algo de
forza que dá dunha Administración local para impulsar o mundiño do
software libre. Parto de que descoñeces a realidade municipal por
dentro e podo dicirche que hai moito por andar e que en Fene intentei
que se deran pasos adiante, ademais do tema das xornadas e do proxecto
Estaleiro, con aprobación de mocións e, adianto, creando partidas
orzamentarias para lanzar algún día unha web municipal baseada en
software libre e estándares abertos.

 Cando coñecín Trasno hai moitos anos debo dicir que pretendín
colaborar, e me topei con que había moita información para os que
sabedes de Linux pero non para os que viñamos do mundo Windows, e toda
a xente que queríamos facer cousas en galego independentemente da
plataforma xa nos encontrábamos con esa barreira de entrada.
Ignorancia nosa, que se lle vai facer. Direiche que a través de Agnix
xa colaborei en algunha tradución. Como ves teño algún compromiso coas
cousas, e tivérao ou non non me dedico a descualificar a xente que nin
sequera coñezo.


 Logo dis que sempre
hai alguén que tira en distintas direcións, e entendo (pois non está moi
claro) que te refires a min pola miña desconfianza e que con distintas
direcións te refires a contracorrente. Ben, pois estou orgulloso delo, así
que o inciso non serviu para moito.


 Si, creo en que na colaboración e na cooperación e non nas
desconfianzas e nos malos rollos residen as sinerxias positivas e a
forza de calquera idea ou proxecto. Ben, eu tamén me considero que vou
a contra-corrente. Polo que se ve a realidade ten moitas dimensións.
 - A cuarta ten que ver co concurso público. Sei que dito concurso é o
resultado dun convenio herdado pola actual Xunta e que deixou asinado
no seu dia o PP con dotación de diñeiro pero sen dotalo sequera de
contido. Creo que con bon criterio o CESGA optou por dedicar parte dos
fondos á necesaria tarefa de traducir o OpenOffice. Non entro a xulgar
as condicións do concurso, aínda que si podo dicir algo sobre a
filosofía. Pois ao que non quere saber chámaselle necio
 E ti malfalado. Ogallá tivera tempo para saber de todo, pero non.

 , e máis se o que non quere saber
é a esencia da discusión. As condicións do concurso son moi chamativas, e non
está de máis que as xulgues se queres entrar na discusión, pois son o fondo
da cuestión. Agardo o teu xuízo con impaciencia.


 Non vou entrar na discusión, porque descoñecía que ese era o fío
central da discusión. En todo caso direiche que eu non estou dacordo
co concurso, pero non polas condicións que sigo descoñecendo, senón
porque creo que non é o máis apropiado un convenio para iso (creo que
hai que crear unha entidade específica para a sociedade da información
e o software libre), porque creo que iso non pon en valor e aproveita
o traballo realizado previamente pola comunidade (sería máis doado
idear un mecanismo que tirase proveito dese esforzo e realizar ás
persoas que fixeron o traballo, sen ánimo narcisista de ningún tipo,
só como recoñecemento ao traballo ben ou mal feito) e porque considero
que o goberno debería ter unha idea máis clara e mellor planificada
sobre como actuar no campo do software libre (de feito esta mesma
crítica estouna facendo noutros foros, isto saberano os que me
coñezan).


 Claro que non! Ninguén dixo o contrario, só trato de que o OpenOffice estea
traducido. O que crtiticaba é que se empregue ese traballo dun terceiro para
sacar rendemento económico.
 Iso tamén o critico eu, por iso non me parece axeitado o concurso
dunha S.A. de xestión como forma de levalo a cabo.

 Non me parece xusto dende a miña perspectiva,
anque hai que estar quizabes nun contexto empresarial para saber desprenderse
destes prexuízos tontos tipo "facer diñeiro a costa dos demáis".
 Se pretendes que todo contexto empresarial é maligno é que o mellor
empresario colgado dun pino é eveidente que posuímos ideas diferentes
do que é e do que debe ser un proxecto empresarial. Con esa diferenza
malamente poderemos poñernos de acordo. Todo diñeiro faise á custa de
alguén ou de algo, polo tanto esa afirmación tería moito que discutir.

 E seguro que
me has de dicir que me estou contradicindo neste párrafo, mais non é así,
ambas posturas son perfetamente disxuntas segundo a lóxica formal, é dicir
pode darse unha (OpenOffice traducido) sen que se dea a outra (Aproveitamento
indebido).


 Por se non quedou claro o que eu defendo é un OpenOffice traducido
con baseno traballo feito pola comunidade, e para que iso non deixe
"beneficios" directos tería que ser feito directamente pola
administración ou por unha entidade 100% pública ou por unha entidade
sen ánimo de lucro, contratando filólogos/as, tradutore/as,
informáticos/as e demais. Por outra parte, segundo a túa optica, quen
queremos usar as aplicacións libres traducidas nas empresas parece que
tamén tiramos "beneficios" ilícitos do traballo da comunidade, e eu
coido que non é así. Mellor deixa os méritos para os narcisistas, que a min chégame co beneficio
colectivo.


 Pois eu acredito nos méritos de quen ten feito un traballo digno e
non me teño por narcisista. terei que ollar o dicionario máis a miúdo.


 De calquera xeito, eu non me estaba a referir ao tema de Fene, senón ao do
CESGA. Só falei de Fene para por de relevo as xornadas e a situación inicial,
que foi o que primeiro surxiu. Así que tampouco me esperaba que houbese
resposta dende Fene, pois non ten moita relación co concurso do CESGA.


 Agora si que prometo non responder maís. 2 mensaxes por cabeza
paréceme abondo para o que tíñamos que achegar. Se queres responderme
faino porfavor ao meu enderezo particular.

 Un saúdo para todos/as
 --
Carlos Neira Cortizas
http://www.cidadania.coop
--
Corredoira das Fraguas 5 1º esq
15703 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 58 92 69
Fax: +34 981 55 47 51
Mob: +34 669 82 93 73--
Roberto Brenlla
www.agnix.org
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a