Estaba hoxe actualizando os paquetes, e vexo que xa cehgou Oo.org 2.0(.5) a 
debian/testing. Entón lembrei o asunto do Cesga.

Non era que a traduzón tiña que estar lista para  2005-12-15? Onde se pode 
obter?


-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpvkjtPjHMX9.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a