O Wednesday, 24 de May de 2006 13:11, Xabier Villar escribiu:

Esquecia-me: port2gal precisa que os ficheiros de entrada estexan codificados 
en iso8859-15, non val utf-8.
podes tentar a convesión con msgconv ou con "iconv -f utf-8 -t iso8859-15"
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfHqun7FszP.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a