O Thursday, 1 de June de 2006 14:18, Xabi G. Feal escribiu:

Estou-me empezando a sentir vello... ;-)

> Por certo, o que dis de mobilizar a unha empresa para adaptar o hunspell,
> coido que non é moi recomendábel

Pero non me refiro a que unha empresa monte un dicionário para o hunspell, o 
cal parece que xa fixeron como parte do contrato, e que considero que deberia 
ser continuado pola ralg-ilg, mantendo-o como aberto, e de libre aceso.
Ao que me referia é a que implementasen a mellora recollida no bug nº 111228 
(wishlist) do kde bug tracking system. Que non o manteñan eles é o de menos, 
dado que é unha mellora grande de abondo para que os desenvolventes actuais a 
continuen.
E por certo que 240 bin-ladens non os merece, dado que o soporte para novos 
motores da-se mediante plugins, vexa-se: 
http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdelibs/kspell2/plugins/

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp8uwwlFqhcD.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a