Estou a mirar de facer un "PO compendium".
A cuestión é: se eu teño un ficheiro.txt que contén as rotas absolutas a cada 
un dos ficheiros po a partir dos cais quero elaborar o compendio,
o comando a usar non seria algo asi como: msgcat ficheiro.txt -o compendio.po
?
Fixen-no asi, e ao darlle a Kbabel->Ferramentas->Tradución Rápida usando este 
compendio.po, o proceso parece quedar-se conxelado.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpFYMhgFHpdB.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a