On 6/14/06, Héctor Rivas Gándara <hec...@galiciasoftwarelibre.org> wrote:


El 14/06/2006, a las 14:31, Xabi G. Feal escribió:

> E outra cousa, por que aparece Kdelibs translated por min en Rosetta
> se nunca
> traduxen nada usando Rosetta? Por outra banda non aparecen todos os
> traducidos por min ou polo resto de colaboradores de KDE@Trasno.

Cando un paquete é metido en rosetta é baixo o visto bo do autor do
paquete, e incorpóranse as suas traduccións, ó mesmo tempo que as
traduccións de rosseta son enviadas ó upstream.

É dicir, en teoría rosetta sincronízase co upstream.

--
Atentamente,
Héctor Rivas

Pero nós estamos falando da práctica. En realidade iso é o único que
nos importa. Si, non teño nada que facer ademais de estudiar.

Ata logo,
                Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a