O Mércores, 14 de Xuño de 2006 16:46, Felipe Gil Castiñeira escribiu:
> Héctor Rivas Gándara wrote:
> > Cando un paquete é metido en rosetta é baixo o visto bo do autor do
> >  paquete, e incorpóranse as suas traduccións, ó mesmo tempo que as
> > traduccións de rosseta son enviadas ó upstream.
> >
> > É dicir, en teoría rosetta sincronízase co upstream.
>
> Como dis, creo que iso só é así para aqueles paquetes que utilizan
> Rosetta como ferramenta oficial de tradución (que é distinto dos
> paquetes que se traducen dentro de Ubuntu, espero non lear á xente con
> isto).

Significa isto que Ubuntu mantém umha cópia própria dos diferentes ficheiros 
po que integram a distribuiçom, e que para aqueles projectos que o desexem, 
estes som sincronizados automaticamente cos repositórios dos respectivos 
projectos, e se nom, a cópia local de ubuntu é sobrescrita con cada 
actualizaçom na versión orixinal do projecto?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpPC1OWuNp3T.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a