Home, pois por kurtosis poría curtose (coeficiente de curtose) se é que se 
refire a iso.
Para skewness tense o coeficiente de asimetría de Fisher (creo lembrar) polo 
que poría asimetría. Asimetría negativa ou á esquerda se a póla poboada é a 
esquerda e asimetría positiva ou á dereita. De feito as distribucións 
simétricas teñen skewness ou coeficiente de asimetría de fisher nulo.


> A ver, que tenho a minha estatística enferruxada.
> Como traduciríades "kurtosis" e "skewness" ???
>
> IIRC, a "curtose" refire-se ao agrupamento no entorno da média
> (leptocúrtica/platicúrtuca) e "skewness" á abundáncia relativa das colas
> (que sexan iguais ou que unha estexa despovoada, por asi dici-lo).
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a