Estiven o outro dia trangalleando co instalador (debian testing para ppc, non 
sei se é o último ou non).
Decateime do seguinte:

"Escolla unha distribución de teclado" -> Non colle enteiro no espazo de que 
se dispón.

"os compoñente do[...]" ->Erro de concordáncia de número.

"Si" -> No particionador, cando se lle dá a aceitar os cámbios, non se lé ben 
dado que o i non se mostra. Penso que non precisa do tilde.

"configuració" -> falta-lle o ene final. Non sei onde vai exactamente.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp0SRWO6dVYe.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a