O Xoves, 6 de Xullo de 2006 11:59, Leandro Regueiro escribiu:
> E ó final como quedou todo. Eu non sei se me hei poder conectar á
> Internet estes días, así que tampouco podo prometer moito. Ainda que
> os meus problemas para ir serían de enterarme da data, hora e lugar
> exactos..

Por agora en siléncio administrativo.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpYurgBh2sOD.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a