O Xoves, 13 de Xullo de 2006 11:19, Xabi G. Feal escribiu:
> Literalmente quedaría "casco electrónico do átomo" ou logo "orbitais
> atómicos". Pero "configuración electrónica" adóitase empregar máis a miúdo.
> Ti verás.

Tomo "configuración electrónica"

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpjGCheVNb8J.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a