> Falando do glosario, ¿quen se apunta a amplialo? Ainda que só sexa
> facer unha especie de esqueleto con palabras e expresións novas que
> queremos saber como se traducen ainda que non teñamos idea de cal é a
> traducción máis axeitada.

Eu aponto-me. Pero penso que para isto é mellor dispor antes dunha 
infraestrutura wiki operativa. Ainda que no caso de mais demora, pode-se ir 
facendo.

Xa que estamos, o meu enderezo IM é "mvillarino" no servidor "kdetalk" seguido 
dun ponto e de "net".

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpPilZgQSDmr.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a