O Martes, 1 de Agosto de 2006 22:31, Daniel Muñiz Fontoira escribiu:
> Xa o lin, en canto teña un arquivo .po proboo, agora estou a rematar o
> keepassx e logo a ver que pasa co de mozilla.
> Por certo unha pregunta chorras, isto serve para traducir os .po de
> mozilla? Saudos
>

isto serve para dispor dunha versión rápida de calquer ficheiro po. Ainda que 
mozilla e kde usen marcadores de atallo de teclado diferente, supoño que non 
haberá problemas, dado que non son considerados na transliteración.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpocOuhAsOKi.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a