O Luns, 21 de Agosto de 2006 13:18, Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
> envio aqui o ficheiro que me pediron. Recomendo contrastar o que pon
> nel co que ven no glosario, e en caso de contradición facerlle caso ó
> que hai no glosario.

Chachi!, hei tentar facer un dicionário que se poda usar co Ktranslator, para 
dispor da funcionalidade se realzar unha palabra co rato, e obter a sua 
tradución.
(Nota para XGF: Si, ultimamente ando algo disperso, pero sigo a dar-lle ao 
eg-network, tranquilo por iso, a miña prioridade é o 80%+ de trunk antes das 
vacazóns de vou coller en setembro)

Respeito do de devasa: gosta-me mais a palabra (os portugueses simplesmente 
poñen 'firewall').

Referente a "rule" e "chain": Tiña entendico 
que "INPUT", "OUTPUT", "FORWARD", "PREROUTING", "MANGLE", "PERSOAL1", etc, 
eran as "chain" e que as liñas con comandos "/sbin/iptables" eran as regras.

En outra orde de cousas: liña de que?, pero iso segue a existir?, oiche, que 
eu son dos de kde..... :-D

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpMwOkxQTKue.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a