O Mércores, 4 de Outubro de 2006 14:26, José Ramom Flores d'as Seixas 
escribiu:
> > -Resolución de conflitos por competición: que é iso?
>
> Consiste en que se tu e mais eu non nos damos posto de acordo en como facer
> algo, ou en que resulta mais importante por facer, cada un pode traballar
> por separado e competir en dar a mellor solución, ou cando menos unha boa
> solución.

Eras, aplica-se a "política de terra queimada": cada un fai o que lle sai do 
piiiiii, e gaña o que chegue antes á meta.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpUmMxhlYpGV.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a