Estou co Kopete e atopeime con isto:

    ur,your,r,are,u,you,theres,there is,arent,are not,dont,do not
    >>>>> Contexto inserido por KBabel, non traducir:
    list_of_words_to_replace

Que abreviaturas soedes usar ó escribir?. A min ocórrenseme:

dsp, despois,
hx, hoxe,
agr, agora
xq, porque

Se cadra os cambios non son tan evidentes coma os ingleses pero pode ser
útil incluír uns cantos.

Responderlle a