O Venres, 11 de Xaneiro de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
On Friday, 11 de January de 2008, you wrote:
> Ola.
> artwork.
> Supoño que non sería mala idea cal é a tradución máis axeitada para a
> maioria das situacións ou polo menos discutir cales son traducións
> totalmente inapropiadas independientemente do contexto.

A min como inapropriadas pásanseme pola cabeza, así, sen pensar moito: cadeé, 
queidi, ñome, gheneú, pron, rato, teclado, e outras poucas, 
agora, como cousas correctas:

material gráfico, ilustracións 
(http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=artwork)
admitindo concrecións a, p.ex. ícones, específicas do contexto (nun tema de 
ícones, o artwork son pois iso mesmo)

En proz.com aparecen aínda outras alternativas: "piece of artwork"->"obra de 
arte", " album artwork"->"portadas dos albuns"
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a