Pois iso, que vou voltar ás andadas con kde, así que me gostaría saber en que 
versión (4.0; 4.1) e módulos (koffice, kdepim,...) andades, por iso de non 
duplicar esforzos.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.Responderlle a