O Martes, 8 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> De acordo. Agora hai que ir comunicando a nova á xente interesada.
> Ampliamos isto tamén a tradutores que non traduzan SL pero si que
> traduzan ó galego?? Pode que consigamos sacar a algún do lado escuro
Non vexo por que non.-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a