Estiven mirando en que consistia o POAT ese e penso que non estaria
mal usalo. Falamos a fin de semana.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a